<< zpět


Cenné papíry Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft, Brüx,
> 500 RM
> 1000 RM
> 5000 RM

Cenné papíry Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft, Brüx, zkratka SUBAG,
Sudetská báňská společnost, akciová společnost, Most. Na 500, 1000, 5000 Říšských marek. Každý půlrok jim vypláceli dividendu 4%.
Splatnost původně vložené částky losováním, nejpozději v roce 1967.
Společnost byla založena dne 10.6.1939 se sídlem v Mostě.
V letech 1940 až 1943 převzala vynuceným sloučením nebo nákupem téměř všechny hnědouhelné doly v Sudetech, převážně na Mostecku, Chomutovsku, Karlovarsku, Sokolovsku, Duchcovsku. Vlastnila i několik dolů na Plzeňsku a Žacléřsku.
Společnost byla rozdělena na tři provozní skupiny a později na pět báňských ředitelství a byla vlastněna a ovládána německým koncernem Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“.
V roce 1941 usneseno vybudování velkého závodu v Komořanech, jako surovinovou základnu pro nově budovanou chemickou továrnu společnosti Sudetoněmecká továrna na motorová paliva akc. spol. (Sudetenländische Treibstoffwerke AG.) v Záluží u Litvínova, vyrábějící z hnědého uhlí syntetický benzín. Výstavba započala v roce 1942 a plánovala se stavba úpravny uhlí, briketárny, elektrárny a ústředních dílen (opravárenské závody). Na stavbě pracovalo velké množství nuceně nasazených z celé Evropy a váleční zajatci.
V polovině roku 1942 vydala za součinnosti Dresdner Banka dluhopisy v celkovém objemu 60 000 000 RM.
Největší těžbu uhlí společnost vykázala v roce 1943. Později, vzhledem k německým válečným neúspěchům a spojeneckého bombardování, těžba klesala a stavba závodu v Komořanech zpomalovala.
V říjnu 1945 společnost znárodněna, včetně jejích koncernových podniků (Severočeský uhelný syndikát. Ústí n. L., Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů, Praha a Kašperskohorské zlatodůlní těžařstvo, Praha).
Hnědouhelné doly začleněny od 1.1.1946 do národního podniku Severočeské hnědouhelné doly Most - SHD. Žádné dividendy už nevyplatili.


Cenné papíry Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft, Brüx,

 

 

TOPlist