Německé identifikační známky
Kódové označení identifikačních známek

http://www.fisherklub.cz/obsah/zkratky-na-identifikacnich-znamkach

A
A Amt - ÚŘAD
A Armee - ARMÁDA, VOJSKO
A. Artillerie - DĚLOSTŘELECTVO
A/88 Aufkärungsstaffel “Legion Condor“ - PRŮZKUMNÁ
LETKA „LEGIE KONDOR“
A.A. Aufklärungs-Abteilung - PRŮZKUMNÝ ODDÍL
A.A. Auswärtiges Amt – zahraniční úřad
A.A.f.Ln.H.Lg.N.Rtg.11 Flum.Lg.Hagenow Ausbildungs-Abteilung für Luftnachrichten-Hellerinen
beim Luftnachrichten-Regiment 11, Flugmelde- Lehrgang
Hagenow – výcvikový pluk pro vzdušný průzkum č.11, škola
Hagenow
A.A.u.E.R. Artillerie-Ausbildungs- und Ersatz-Abteilung, dělostřelecký
výcvikový a záložní oddíl
A.Abt. Armme-Abteilung - ARMÁDNÍ ODDÍL
A.Abt. Artillerie-Abteilung - DĚLOSTŘELECKÝ ODDÍL
A.Ausl.Abw. Amt Ausland Abwehr – úřad zahraniční ochrany
A/88 Aufklärungsstaffel „Legion Kondor“ – průzkumná letka
“legie Kondor“
A.B. Artillerie-Beobachtung – dělostřelecký pozorovatel
A.B.A. Armee-Bekleidungs-Amt – armádní úřed pro ošacení
A.Bekl.Amt Armee-Bekleidungs-Amt – armádní úřed pro ošacení
AbKo Abnahme-Kommando – přebírací/odnímací jednotka
ABL Abschnitt-Bauleitung – útvar vedení výstavby
ABL Armee-Bekleidungs-Lager – armádní oděvní sklad
Abn. Abnahme – zabírací/odnímací
Abschl. Abschlepp – odtah (vozidel)
Abschn. Abschnitt - útvar
Abt. Abteilung - ODDĚLENÍ, ODDÍL
Abtl. Abteilung - ODDĚLENÍ, ODDÍL
Abw. Abwehr – obrana, spíše rozvědka
Adm. Admiral - ADMIRÁL
Adm.K.M.D. Hamburg Admiral Kriegsmarine-Dienstelle Hambur – admirál válečné
námořnictva – základna Hamburg
2.A.d.N. 2. Admiral der Nordsee /-Station/ 2. admirál, sekce Severní
oceán
2.A.d.O. 2.Admiral der Ostsee /-Station/ 2.admirál, sekce Východní
oceán
2.A.d.U. 2.Admiral der U-Boote – 2.admirál pro ponorky
A.E.A. Artillerie-Ersatz-Abteilung - NÁHRADNÍ
DĚLOSTŘELECKÉ ODDĚLENÍ
AEA Artillerie-Ersatz-Abteilung - NÁHRADNÍ
DĚLOSTŘELECKÉ ODDĚLENÍ
A.E.u.A.A. Artillerie-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung – dělostřelecký
záložní a průzkumný oddíl
AFAA Amtsgruppe Führungsstab Auslandnachrichten und
Abwehr- Armádní velitelství zahraničních zpravodajců a
rozvědky
A.Feldlaz. Armee-Feldlazarett ARMÁDNÍ POLNÍ NEMOCNICE
AFP Artillerie-Fährprahm /Kriegsmarine/ - dělostřelecký člun,
válečné námořnictvo
Afr. Afrika - AFRIKA,CKÝ
Ag Amtsgruppe – Armádní skupina
A.Ger.Park Armee-Geräte-Park – SKLAD ARMÁDNÍCH PŘÍSTROJŮ
A.Gr. Armeegruppe - ARMÁDNÍ SKUPINA
A.Gr. Aufklärungsgruppe /Luftwaffe/ - průzkumná skupina u
Luftwaffe
AHA Allgemeines Heeresamt - VŠEOBECNÝ ARMÁDNÍ ŮŘAD
A.H.A. Allgemeines Heeresamt - Všeobecný armádní úřad
„A.H.“ auch A.H. Leibstandarte - nebo jednotka „Adolf Hitler“
AK Armeekorps - ARMÁDNÍ SBOR
a.K. také Kriegsdauer – Válečná doba ( zde „v době války)
Akad. Akademie – Akademie / škola
AKP Armee-Kraftfahr-Park - ARMÁDNÍ VOZOVÝ PARK
A.K.St. Armee-Kartenstelle /Artillerie/
A.L.R. Artillerie-Lehr-Regiment – ŠKOLNÍ DĚLOSTŘELECKÝ
REGIMENT
ALR Artillerie-Lehr-Regiment - ŠKOLNÍ DĚLOSTŘELECKÝ
REGIMENT
A.M.A. Allgemeines Marine-Hauptamt – VŠEOBECNÝ NÁMOŘNÍ
HLAVNÍ ÚŘAD
ANaFü Armee-Nachrichtenführer - armádní velitel pro spojaře
ANF Armee-Nachschubführer – armádní velitel pro zásobování
A.N.Pk. Armee-Nachrichten-Park
ANR Armee-Nachrichten-Regiment – ARMÁDNÍ
/ZPRAVODAJSKÝ/ SPOJAŘSKÝ PLUK
Anw. Anwärter
AOK Armee-Oberkommando – ARMÁDNÍ VRCHNÍ
VELITELSTVÍ
A.N.R. Armee-Nachrichten-Regiment – ARMÁDNÍ SPOJAŘSKÝ
PLUK
A.Na.Fü. Armee-Nachrichten-Führer – Armádní velitel spojovacích
vojsk
AOK Armee-Oberkommando – ARMÁDNÍ VRCHNÍ
VELITELSTVÍ
Art. Artillerie – DĚLOSTŘELECTVO
A.S. Artillerie-Schule – DĚLOSTŘELECKÁ ŠKOLA
A.S.R. Afrika-Schützen-Regiment – AFRICKÝ STŘELECKÝ
PLUK
A.St.Hbg.Rissen Abwicklungsstelle Hamburg-Rissen /des Ersten Weltkrieges/
Arbeitsverwendungsfähig – Služebna v Hamburku/Riessen
(1.sv.válka) pro způsobilost nasazení - odvodu
A.V.A. Armee-Verwaltungs-Amt – armádní úřad pro odvody
A.V.Ko. Artillerie-Verbindungs-Kommando – dělostřelecká spojovací
jednotka
AWS Armee-Waffenschule – ARMÁDNÍ ZBROJÍŘSKÁ ŠKOLA
APiFü Armee-Pionerführer – armádní velitel ženijního vojska
A.Pi.Pk. Armee-Pionierpark – armádní ženijní technický sklad
AR Artillerie-Regiment – DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
A.R. Artillerie-Regiment – DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
AFü Artillerieführer – velitel dělostřelctva
Arko Artillerie-Kommandeur – Velitelství dělostřelectva
Armee Pf.P. Armee-Pferde-Park – stáje/park armádních koní
Arm. Armenisch - ARMENSKÝ
AR Artillerie – DĚLOSTŘELECTVO
Art. Ausb.Abt. Artillerie-Ausbildungs-Abteilung – dělostřelecký průzkumný
oddíl
Art.Abt./mot./f.Mrs./gek/ Artillerie-Abteilung /motorisiert/ für Mörser /gekürzt/ -
motorizovaný oddíl houfnic
Art.M.Batt. Artillerie-Meßbatterie – dělostřelecká zaměřovací baterie
Art.Kdr. Artillerie-Kommandeur – dělostřelecké velitelství
Art.Kzg.Staff. Artillerie-Kraftzug-Staffel /für die schweren Batterien der
Artillerie/ baterie těžkých děl na kolejovém podvozku
Art.Lehr-Rgt. Artillerie-Lehr-Regiment – DĚLOSTŘELECKÝ ŠKOLNÍ
/VÝCVIKOVÝ/ PLUK
ARt Artillerie – DĚLOSTŘELECTVO
Art.Btl. Artillerie-Bataillon – DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
Art.Pk. Artillerie-Park – dělostřelecký technický sklad
Art.Sch. Artillerie-Schule – DĚLOSTŘELECKÁ ŠKOLA
Art.Verm.Tr. Artillerie-Vermeßungs-Trupp – maskovací četa u
dělostřelectva
Artillerie-Schule – DĚLOSTŘELECKÁ ŠKOLA
Aserb. Aserbeidschanisch – azerbejdžánký (zahr. jednotka)
Aserb.Leg. Aserbeidschanische Legion - Azerbejdžánská legie
Artillerie-Ausbildungsstab - Dělostřelecký výcvikový štáb
Aron.Meßtr. Astronomischer Meßtrupp – četa pro astronomické zaměření
AuEB Ausbildungs- und Ersatz-Bataillon – výcvikový a náhradní
prapor
Aff.Kdo. Affang-Kommando – záchytná jednotka
Aufkl.Btl. Aufklärung/s-/ - průzkumný prapor
Aufkl.Gr. Aufklärungsgruppe /Luftwaffe/ - průzkumná jednotka u
letectva
Aufkl.Schwd. Aufklärungs-Schwadron - průzkumný jezdecký oddíl
Aufkl.Staffel Aufklärungs-Staffel /Luftwaffe/ průzlumná letka u LW
Aufkl.u.Kav.Abt. Aufklärungs-und Kavallerie-Abteilung – PRŮZKUMNÝ A
JEZDECKÝ ODDÍL
Auflag. Auffanglager – záchytný tábor
Aufst. Aufstellung - postavení
Ausb. Ausbildungs – výcvikový / školní
Ausg. Ausgabe - Výdej, vydávací sklad
Ausl. Auslade- vykládací (jednotka)
AB.Ber.Planz.Kautsch.Anb. Außen-Bereich Pflanzlicher Kautschuk-Anbau –odbor pro
rostlinný kaučuk, výstavbu
Aussenst.Gen.Qu. Aussenstelle des General-Quartiermeisters – Služebna pro
generálská ubytování
Ausw. Auswerte- vyhodnocovací
av Arbeitsverwendugsfähig – pracovní využití
A.V.A. Armee-Verwaltungs-Amt – armádní administrativní úřad
A.Vet.Pk. Armee-Veterinär-Park – armádní veterinární útvar
AVK Artillerie-Versuchs-Kommando – dělostřelecká zkušební
jednotka
AVKL Artillerie-Versuchs-Kommando Land /Marine/ -
dělostřelecká pozemní zkušební jednotka u námořnictva
AVKS Artillerie-Versuchs-Kommando See /Marine/ - velitelství
námořní dělostřelecké zkušební jednotky
AVL Armee-Verpflegungslader – armadní zásobování
AVT Artillerie-Vermessungstrupp – dělostřelecká zaměřovací
skupina
AWA Allgemeines Wehrmachtamt /im OKW/ - VŠEOBECNÝ
ÚŘAD WEHRMACHTU V OKW
AWIFü Armee-Wirtschaftsführer – armádní velitel pro zemědělství
AWS Armee-Waffenschule – ARMÁDNÍ ZBROJÍŘSKÁ ŠKOLA
B
B Bataillon – PRAPOR
B Bewährung - zkušební
B Flakhelfer – Pomocník u flaku
/B/ bei Wacheinheiten: „aus Bau-Bataillone entstanden“ - flaku
pomocník u osvětlovcího reflektoru
b. .beweglich – pohyllivý/é
B-Abt. Beobachtungs-Abteilung – Pozorovací oddíl
Bäck. Bäckerei- pekař - pekařský
Bäck.Kol. Bäckerei-Kolonne – pekárenská kolona
Bäck.Kp. Bäckerei-Kompanie – oddíl pekárna
BAK Ballon-Abwehr-Kanone – protibalónové obranné dělo
Ball. Ballon - balón
Ball.Battr. Ballon-Batterie /Artillerie/ - protibalónové dělostřelectvo
Ball.Ers.Battr. Ballon-Ersatz-Batterie – protibalónová náhradní baterie
Ball.Sp.Abt. Ballon-Sperr-Abteilung – oddíl balónových stěn
Batl. Bataillon - PRAPOR
Battr. /E/ Eisenbahn-Batterie - DRÁŽNÍ BATERIE
Bau 316 Bau-Bataillon 361 - STAVEBNÍ PRAPOR 361 /NEBO
KONSTRUKČNÍ/
Bau-Battr./mot./techn.Art.Abt./mot./ Bau-Batterie /motorisiert/,technische Artillerie-Abteilung
/mot,/ - motorizovaný dělostřelecký prapor
Bau-Kol. Bau-Kolonne – stavební kolona (pojízdná jednotka)
Bau-Kol. /K/ Bau-Kolonne /Kriegsgefangene/ (stavenbí pojízdná jednotka
válečných zajatců)
Baupi. Baupioniere – stavební ženisté
B.B. Bau-Bataillon – STAVEBNÍ PRAPOR
BB Bau-Bataillon – stavební prapor
BB Bewährungs-Bataillon – zkušební prapor
B.Battr. Beobachtungs-Batterie /Artillerie/ - pozorovací dělostřelecká
baterie
B.Battr. Beobachtungsbatterie – pozorovací baterie
BdA Befehlshaber der Aufklärungs-Streitkräfte – Velitelství
průzkumu – u bojové jednotky
BdE Befehlshaber des Ersatzheeres – velitelství záložní armády
BdG Befehlshaber der Gendarmerie – velitelství polní Policie
BdO Befehlshaber der Ordnungspolizei – velitelství pořádkové
Policie
BdS Befehlshaber der Sicherheitspolizei – velitelství bezpečnostní
Policie
BdU. Befehlshaber der U-Boote – velitelství ponorek
B.E.B. Bau-Ersatz-Bataillon – STAVEBNÍ ZÁLOŽNÍ PRAPOR
Bedeis Befehlshaber der Eisenbahntruppen – velitelství železničních
vojsk
Befh. Befehlshaber - velitelství
Befh.d.Ord.Pol. Befehlshaber der Ordnungspolizei – velitelství pořádkové
Policie
Begl. Begleit- doprovod
beh. behelfs- pomocný, opravárenský
beh./mot./ behelfsmässig motorisiert – pomocná motorizace
Beh.Fahrkol. Behelfs-Fahrkolonne – pomocná oprárenská kolona
Beh.Tr.Entg.Kp. Behelfstruppe. Entgiftungs-Kompanie – pomocná rota pro
opravy
Bekl.Inst.Zg. Bekleidungs-Instandesetzungs-Zug – Výstrojní vlak
Bel.Zg. Beleuchtungs-Zug /Pioniere/ - osvětlovací ženijní vlak
Beob. Beobachter /Beobachtungs-/ pozorovatel
Beob.Battr. Beobachtungs-Batterie /Artillerie/ dělostřelecká pozorovací
baterie
Beob.Ers.Abt. Beobachtungs-Ersatz-Abteilung – záložní pozorovací oddíl
Beob.Lehr-Ers.u.Ausb.Abt. Beobachtungs-Lehr-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung –
pozorovatelský školní, záložní a průzkumný oddíl
Ber. Bereitschafts- Obvodní
ber. Beritten - jízdní
Besch. Beschaffung – zabezpečovací
Besch.Vers.Kdo. Beschuß-Versuchs-Kommando – zabezp.průzkumná
jednotka
B-Stelle Beobachtungsstelle - pozorovatelna
besp. /pferde-/bespannt – koňský potah - spřežení
Beton-Baukp. Beton-Baukompanie - BETONÁŽNÍ STAVEBNÍ ROTA
Beton-Kp. Beton-Kompanie - BETONÁŽNÍ ROTA
Betr. Betrieb – provoz/ní
Betr.Helf.Abt. Betreuungs-Helferinnen-Abteilung – oddíl ošetřovatelů,
pomocníků
Betr.St. Betriebsstoff - provozní - zabezpečovací
Betr.st.Abfüll.Kdo. Betriebsstoff Abfühll-Kommando –zabezpečovací
vyšetřovací jednotka
Betr.St.Kol. Betriebsstoff-Kolonne – provozní/zajišťovací kolona
Betr.St.U.Tr. Betriebsstoff-Untersuchungs-Trupp – provozní vyšetřovací
jednotka
Betr.st.-Unters.Tr. Betriebsstoff-Untersuchungs-Trupp – provozní vyšetřovací
jednotka
Betr.St.Verw.Kp. Betriebsstoff-Verwaltungs-Kompanie – provozní správní
rota
Betr.Zg. Betriebszug /früher Fernsprech-Kompanie/ - provozní vlak
s telef. ústřednou
Bev.T.O.Rom Bevollmächtiger Transport-Offizier in Rom –
zplnomomocněnec pro transporty v Římě
Bew. Bewährungs- zkušební
bew. Beweglich - pohyblivý
bew.Tierbl.Unters.St. beweglich Tierblut-Untersuchungs-Stelle – mobilní
vyšetřovna zvířecí krve
Bew.Tr. Bewährungstruppe – zkušební jednotka
bew.Vet.Unters.St. bewegliche Veterinär-Untersuchungs-Stelle – mobilní
veterinární vyšetřovna
Bewa Ost Bewachungsverband Ostseezugänge /Marine/ - ostraha
pobřeží Severního moře/námořnictvo
Bew.Btl. Bewährungs-Bataillon – zkušební rota
Bewegl.Heer.Gefängnis Bewegliches Heeres-Gefängnis, mobilní armádní věznice
bewegl.Nasch.Staff.Ers.Teile bewegliche Nachschub-Staffel für Ersatzteile – mobilní sklad
náhradních dílů
Bf. Bahnhof - nádraží
Bf. Befehlshaber - velitelé
Bf. Bordfunker /Luftwaffe/ - palubní vysílačka, letectvo
Bfh. Befehlshaber - velitelé
Bf.Kdtr. Bahnhofs-Kommandantur – nádražní velitelství
BG Bombengeschwader – bombardovací letka
Bgl.Kp.Pz.Div. Begleit-Kompanie Panzer-Division – výstrojní rota tankové
divize
b.h. bosnisch-herzegovinisch
Bh. Bahnhof – NÁDRAŽÍ-NÍ
Bhf. Bahnhof – NÁDRAŽÍ-NÍ
Bhf.Kdtr. Bahnhofs-Kommandantur- NÁDRAŽNÍ VELITELSTVÍ
B-Kdtr. Bahnhofs-Kommandantur – NÁDRAŽNÍ VELITELSTVÍ
B.Kol. Betriebsstoff-Kolonne – provozní (zabezpečovací) kolona
Bkl. Bekleidungs- oblečení - výstroj
Bl.D.Kp. Blankdraht-Kompanie /Nachrichten/
Bl.Fl.Sch. Blindflugschule /Luftwaffe/ - letecká škola nočních letců
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bl.Gr. Blutgruppe – KREVNÍ SKUPINA
Bm. Bordmechaniker /Luftwaffe/ palubní mechanik
/b.mot./ behelfsmotorisiert /durch normálem LKW bewegt/
BO Bergungsorganisation
BO Bodenorganisation /der Fliegertruppe/
bo. bodenständig
/bo/ bodenständig
bod. bodenständig
bodenst. bodenständig
bodstg. bodenständig
/bodstg./ bodenständig
bosn. bosnisch – BOSENSKÝ
Br. Brigade – BRIGÁDA
Brig. Brigade
Brig.Nachs.Fhr. Brigade-Nachschub-Führer
Br. Brücken- - MOSTOVÝ ŽENISTA
Br.Bau.Btl. Brücken-Baubataillon - MOSTOVÝ STAVEBNÍ PRAPOR
Br.Bau.Kp. Brücken-Baukompanie - MOSTOVÁ STAVEBNÍ ROTA
Brt.St. Briefstelle – poštovní služba
Br.Kol. Brücken-Kolonne – koloina mostních pontonů
Br.Kol.Stb. Brücken-Kolonnen-Stab – kolona mostů (pontonů), štáb
Br.W. Brücken-Wache – mostní stráž
Br.Wa. Brücken-Wache – mostní stráž
Brieft. Brieftauben – poštovní holuby
Brieft. Staff. Brieftauben-Staffel /Nachrichten/
Brig. Brigade – BRIGÁDA
Brück-Kol. Brücken-Kolonne
Brück. Brücken- - MOSTNÍ, MOSTOVÁ
Brüko Brücken-Kolonne
B.S.N. Befehlshaber der Sicherung der Nordsee /Marine/
B.S.O. Befehlshaber der Sicherung der Ostsee /Marine/
B.S.W. Befehlshaber der Sicherung West /Marine/
B.Sch.Sch. Bordschützen-Schule
Bs. Bordschütze /Luftwaffe/
BT Bergbau /Technische Kompanie/
Btl. Bataillon – PRAPOR
Btls.Wass.Versorg. Bataillons-Wasser-Versorgung
Btr. Betriebs-
Bttr. Batterie - BATERIE
bulg. Bulgarisch – BULHARSKÝ
BuM. Bewaffnung und Munition
B.V. Betriebsstoff-Versorgung
B.V.Z. Behelfs-Verwaltungs-Zug
Bw. Bewährungsbwgl.
beweglich
Bwgl.Kfz.Jnst.Kp. Bewegliche Kraftfahrzeug-Instandsetzungs-Kompanie
Bwgl.Vet.Unters.St. Bewegliche Veterinär-Untersuchungs-Stelle
Bz. Bezirk - OKRES
B.z.b.V. Bataillon zur besonderen Verwendung
C
C römisch für 100 - ŘÍMSKÁ 100
Ch. Chef
„Ch“ „Charlemagne“ /33. Waffen-Gren-Div. Der SS, /Frz. Nr. 1/
33 DIVIZE SS PZ.GR. FRANCOUZSKÁ
Ch.d.Trspw. Chef des Transportwesens
Chirurg.Sd.Laz.OKH Chirurgisches Sander-Lazarett, Obekommando des Heeres
D
D römisch für 500, římská 500
D Depot - sklad
D Division - DIVIZE
„D“ „Deutschland“ /SS-Regiment/ - SS-PLUK 2.DIVIZE
DAS REICH
DAK Deutsches Afrika-Korps - NĚMECKÝ AFRICKÝ SBOR
DAL Deutsch-arabische Lehrabteilung /Einsatz beim Afrika-
Korps/ německoarabký školní oddíl
dalmat. Dalmatinisch - DALMÁTSKÝ
dän. dänisch - DÁNSKÝ
Dep. Depot - sklad
Destill. Destillierung - destilace
Destill.Kp. Destillations-Kompanie – destilační oddíl
DEUTSCHES REICHSHEER auf Aufgebrauchte Reichswehr-Marken
„DF“ „Der Führer“ /SS-Regiment/ - SS PLUK 2DIVIZE SS
D.H.B. Deutsche Heeres-Bücherei
DHM Deutsche Heeres-Mission
Dien.Eig. Dienststelle für Eignungsuntersuchung
/Psychiatrische Untersuchung/
Dina Divisions-Nachrichten-Abteilung
Dinafü Divisions-Nachschubführer
Div. Division - DIVIZE
Div.Kart.St. Divisions-Karten-Stelle
Div.Ns.Tr. Divisions-Nachschub-Truppen
Div.Vers.Rgt. Divisions-Versorgungs-Regiment
DMRL. Deutsche Minenräumdienstleitung /Marine/
„Dm“ Freikorps „Danmark“ /SS-Regiment 24/
DOBROVOLNÝ SBOR „DANMARK“ /SS-PLUK 24/
D.N.F. Divisions-Nachschub-Führer
Dolm. Dolmetscher - překladatel
Dolm.Ers.Abt. Dolmetscher-Ersatz-Abteilung – oddíl překladatelů
„DR“ „Das Reich“ /2. SS-Panzer-Division/
- /2 SS tanková divize „DAS REICH“/
d.R. der Reserve - záloha
DRB Deutsche Reichsbahn - Německé říšské dráhy
DRb Deutsche Reichsbahn - Německé říšské dráhy - záloha
d.Res. der Reserve - záloha (záložník)
DRK Deutsches Rotes Kreuz - Německý červeny kříž
DRP Deutsche Reichspost - Německá říšská pošta
Druck. Druckerei - tiskárna
Druck.Tr. Druckerei-Trupp /Artillerie/ - oddíl tiskárny u dělostřelectva
Druck.Tr.A.R. 168 Druckerei-Trupp Artillerie-Regiment 168 - -„- u 168. pluku
Dst. Dienststelle - Služebna
D.St. Dienststelle - Služebna
dt. deutsch - Německý
Dt.Heer. Fu. St. Deutsche Heeres-Funk-Stelle – Německý armádní
radiovysílač
Dulag Durchgangslager /f. Kriegsgefangene/
DV deutscher Volkssturm – NĚMECKÁ LIDOOBRANA
DV Durchgangs-Vermittlung / Nachrichten/
DV-Betr. Kp. Durchgangs-Vermittlungs-Betriebs-Kompanie /Nachrichten/
D.W.K. Deutsche Werke, Kiel /auf Marinemarken/
E
E. Einheit
E Elektrizität
/E/ Entlausung
E Ersatz - ŽÁLOŽNÍ
E Ergänzung
/E/ Ergänzungsolfizier /auf Marinemarken/
E.Art. Eisenbahn-Artillerie
- ŽELEZNIČNÍ DĚLOSTŘELECTVO
EB Ersatz-Bataillon - ZÁLOŽNÍ PRAPOR
E-Btl. Ersatz-Bataillon - ZÁLOŽNÍ PRAPOR
E.Flak Eisenbahn-Flak - ŽELEZNIČNÍ FLAK
E.Flu.Wz. Eisenbahn-Ffugwarn-Zentrale
E.Hafen Einsatz-Hafen /Luftwafe/
E.I.Btl. Ersatz-Infanterie-Bataillon -ZÁLOŽNÍ PĚŠÍ PRAPOR
Eingr. Eingreif-
Einh. Einheit
E.I.R. Ergänzungs-Infanterie-Regiment /auch Ersatz-Inf.-
Regiment/
Eis.Küchenwg.Abt. Eisenbahn-Küchenwagen-Abteilung
Eisb. Eisenbahn - ŽELEZNICE
Eisb.Fsp.Kp. Eisenbahn-Fernsprech-Kompanie
Eisb.Fu.Kp. Eisenbahn-Funk-Kompanie
Eisb.Küch.Wg.Abt. Eisenbahn-Küchenwagen-Abteilung
Eisb.Konserven-Kp. Eisenbahn-Konserven-Kompanie
Eisb.Pi.Sch. Eisenbahn-Pionier-Schule
Eisb.Pi.Werskt.Kp. Eisenbahnpionier-Werkstatt-Kompanie
Eisb.Pz.Zg. Eisenbahn-Panzer-Zug
Eisb.Pz.Zg.m.Sp. /od.s.Sp./ Eisenbahn-Panzerzug mit Spähwagen /oder schwere
Spähwagen/ auf Eisenbahn-Plattformwagen.
Eisb.Seilb.Kdo. Eisenbahn-Seilbahn-Kommando
Eisb.Seilb.Kdo.Tr. Eisenbahn-Seilbahn-Kommando-Trupp
Eisb.Sich.Stb. Eisenbahn-Sicherungs-Stab
Eisb.Stellw.Kp. Eisenbahn-Stellwerk-Kompanie
Eisb.Tr. Eisenbahn-Truppen
Eisb.Uwass.Schn.Tr. Eisenbahn-Unterwasser-Schneide-Trupp
Eisb.Wass.Stat.Kp. Eisenbahn-Wasser-Stations-Kompanie
Eisb.Art.Abt.z.b.V. Eisenbahn-Artillerie-Abteilung zur besonderen Verwendung
Eisb.Küchenwg.Abt. Eisenbahn-Küchenwagen-Abteilung
EJG Ergänzungs-Jadggeschwader /Luftwaffe/
Ekdo. Erprobungs-Kommando
el. elektrisch
Ent.Abt. Entgiftungs-Abteilung
Ent.St. Entlade-Stab
Entg. Entgiftung
Entg.Battr. Entgiftungs-Batterie /Artillerie/
Entg.Abt. Entgiftungs-Abteilung
E-Pz.Zug Eisenbahn-Panzerzug
Erdkpf. Erdkampf-
Erg. Ergänzung
Erg.St. Ergänzungs-Staffel /Luftwaffe/
Ers. Ersatz – ZÁLOŽNÍ
Ers.Abt./R.G.G. Ersatz-Abteilung Regiment „General Göring“
Ers.Kp.f.Inf.Rtr.Zg. Ersatz-Kompanie für Infanterie-Reiterzug
E.Stelle Erprobungs-Stelle
E.Stelle T.Witz Luftwaffen-Erprobungsstelle Tarnewitz
Esk. Eskadron – ŠVADRONA
Eskdr. Eskadron – ŠVADRONA
estn. estnisch – ESTONSKÝ
ETr. Eisenbahn-Transportschutz
Etra Eisenbahn-Transportabteilung
E.u.A. Ersatz- und Ausbildungs-
E.V.M. Ersatz-Verpflegungs-Magazin
Ew. Eberswalde /auf Luftwaffenmarken/
EWD Eisenbahn-Flug-Warndienst
F
F. Feld- - POLNÍ
/F/ Fernauklärer /Luftwaffe/
F. Führer - VŮDCE
F. Festungs-
F/88 Flak-Abteilung „Legion kondor“
„F“ „Frundsberg“ /10. SS-Pz.-Div./ - 10- TANKOVÁ DIVIZE
SS FRUNDSBERG
F.A. Fahrabteilung / Pferdebespannt/
FA Fahr-Abteilung /Pferdebespannt/
F.A.A. Festungs-Artillerie-Abteilung
FAB Feld-Ausbildungs-Bataillon
F.Abt. Feldtransportabteilung
F.A.D. Feld-Ausbildungs-Division
FAD Feld-Ausbildungs-Division
FAG Fernaufklärungsgruppe /Luftwaffe/
Fahnj. Fahnenjunker
Fahr.Ers.Abt. Fahr-Ersatz-Abteilung /Pferdebespannt/
FahrAbgt. Fahr-Abteilung /Pferdebespannt/
Fahrkol. Fahrkolonne /Pferdebespannt/
Fahrschwd. Fahrschwadron / Pferdebespannt/
Fallsch. Fallschirm - VÝSADKOVÝ
FAR Feld-Ausbildungs-Regiment
FAR Flak-Ausbildungs-Regiment
FAS Feldausbildungsschule
FAS Flak-Artillerie-Schule -
PROTILETECKÁ DĚLOSTŘELECKÁ ŠKOLA
FAS Feld-Artillerie-Schule – POLNÍ DĚLOSTŘELECKÁ
ŠKOLA
F.A.S. Feld-Artillerie-Schule – POLNÍ DĚLOSTŘELECKÁ
ŠKOLA
F.A.R. Feld-Artillerie-Regiment – POLNÍ DĚLOSTŘELECKÝ
PLUK
FAR Flieger-Ausbildungs-Regiment
F.A.S. Flak-Artillerie-Schule -
PROTILETECKÁ DĚLOSTŘELECKÁ ŠKOLA
F.Ausb.Gr.R. Feldausbildungs-Grenadier-Regiment
F.B. Festungs-Bataillon - PEVNOSTNÍ PRAPOR
fb. fahrbar
F.Ba. Feldeisenbahn-Betriebs-Amt
F.B.A. Feldeisenbahn-Betriebs-Abteilung
F.B.Abt. Feldeisenbahn-Betriebs-Abteilung
FbahnKp. Feldeisenbahn-Kompanie
FBD Feldeisenbahn-Direktor
FBK Flughafen-Betriebs-Kompanie /Luftwaffe/
F.B.K.Kw. Flugbetriebstoff-Kessel-Kraftwagen
F.E.B. Feld-Ersatz-Bataillon - POLNÍ ZÁLOŽNÍ PRAPOR
FED Feldeisenbahndirektion
F.E.u.A.A. Fahr-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung
Fe. Fernsprech-
Fe.Ausb.Kp. Feld-Ausbildungs-Kompanie
Fe.Instandh.Kp. Fernsprech-Instandhaltungs-Kompanie /Nachrichten/
FED Feld-Ersatz-Division - POLNÍ ZÁLOŽNÍ DIVIZE
FEisb.Betr.Abt. Feldeisenbahn-Betriebs-Abteilung
FEisb.Masch.Abt. Feldeisenbahn-Maschinen-Abteilung
FEisbNschLg. Feldeisenbahn-Nachschub-Lager
FEK Feldeisenbahn-Kommando
FEKdo. Feldeisenbahn-Kommando
Feldausb. Feldausbildungs-
Feldbahnkp. Feldbahn-Kompanie
Feld.LGKdo. Feld-Luftgau-Kommando -
POLNÍ VELITELSVTÍ LETECKÉ ŽUPY /OKRSKU ČI
KRAJE/
Feld.Sond.Btl. Feld-Sonder-Bataillon /Bewährungseinheit/
Feldb. Werkst. Kp. Feldbahn-Werkstatt-Kompanie
Feld-Div /L/ Felddwisionen der Luftwaffe im Heer
Felddr.Abt. Feld-Druckerei-Abteilung
Feldeis. Feldeisenbahn – POLNÍ ŽELEZNICE
Feldeisb. Feldeisenbahn – POLNÍ ŽELEZNICE
Felders. Feldersatz- - POLNÍ ZÁLOŽNÍ
Felders. Abt. Feldersatz-Abteilung
Felders. Btl. Feld-Ersatz-Bataillon – POLNÍ ZÁLOŽNÍ PRAPOR
Feldgend. Feldgendarmerie – POLNÍ ČETNICTVO
Feldhaub. Feldhaubitze
Feldj. Feldjäger – POLNÍ LOVEC ČI STÍHAČ
Feld-Kdtr. Feld-Kommandantur
Feldlaz. Feldlazarett
Feld-Pol. Kdo Feld-Polizei-Kommando -
POLNÍ POLICEJNÍ VELITELSVÍ
Feld-Sd.Btl. Feld-Sonder-Bataillon
Feldwass.Straß.Abt Feldwasser-Straßen-Abteilung
Feld-Wasser-Str.R.Abt. Feld-Wasserstraßen-Räum-Abteilung
Feldwerkst. Feld-Werkstatt
FER Feld-Ersatz-Regiment - POLNÍ ZÁLOŽNÍ PLUK
Fernk. Fernkampt-
Fernk.Bau-Abt. Fernkabel-Bau-Abteilung
Fernkab.Bau.Abt. Fernkabel-Bau-Abteilung
Fernschr. Fernschreib-
Fernschrb.Kp. Fernschreib-Kompanie
Fest. Festunk - PEVNOST
Fest.-Btl. Festungs-Bataillon - PEVNOSTNÍ PRAPOR
Fest.Pi.Kdr. Festungs-Pionier-Kommandeur
Fest.Pi.Rgt. Festungs-Pionier-Regiment
Fest.Pz.Abw.Abt. Festungs-Panzer-Abwehr-Abteilung
Fest.Pz.Jäg.Abt. Festungs-Panzerjäger-Abteilung
Fest.Rgt. Festungs-Regiment - PEVNOSTNÍ PLUK
Fest.Rückb.Kdo. Festungs-Rückbau-Kommando
Fest.AR Festungs-Artillerie-Regiment
feste Brieft.St. feste Bireftauben-Stelle /Nachrichten/
Festg. Festung - PEVNOSTNÍ
FFK Feld-Fern-Kabel
FFk Fernsprech-Funk-Kompanie
Ffk.Kp. Feldfernkabel-Kompanie /Nachrichten/
Ffk/FFK Feldfernkabel
FFS Flugzeugfúhrerschule
FFS /See/ Flugzeugfúhrerschule /Seeflieger/
FGA Feld-Strafgefangenen-Abteilung
F.G. Feld-Gendarmerie- POLNÍ ČETNICTVO
„FG“ „Florian Zeyer“ /8. SS-Kavallerie-Div./
/8. SS JEZDECKÁ DIVIZE „Florian Zeyer“/
FH Feldhaubitze
„FH“ „Feldherrnhalle“
Fhj. Fahnenjunker
Fhj.Gren.Rgt. Fahnenjunker-Grenadier-Regiment
Fhj.Sch. Fahnenjunker-Schule
Filmtr. Filmtrupp /PK/
Filt. Filter
Filt.Kol. Filter-Kolonne
finn. finnisch
Fj. Fahnenjunker
Fj. Fallschirmjäger – PARAŠUTISTA
FJK Fahnenjunker
F.H. Feldhaubitze
„FHH“ „Feldherrnhalle“
F.H.Q. Führer-Hauptquartier - VŮDCŮV HLAVNÍ STAN
F.H.Qu. Führer-Hauptquartier - VŮDCŮV HLAVNÍ STAN
F.J.Btl. Festngs-Infanterie-Bataillon - PEVNOSTNÍ PĚŠÍ PRAPOR
F.K. Feldkommandantur
FKG Fernkampf-Geschwader /Luftwaffe/
FFK Feld-Fern-Kabel
FFk Fernsprech-Funk-Kompanie
Ffk. Kp. Feldfernkabel-Kompanie /Nachrichten/
Ffk/FFK Feldfernkabel
F.G. Feld-Gendarmerie
„FG“ „Florian Geyer“/8.SS-Kavallerie-Div./
FH Feldhaubitze
„FH“ „Feldherrnhalle“
Fhj. Fahnenjunker
Fhj.Gren.Rgt. Fahnenjunker-Grenadier-Regiment
Fhj.Sch. Fahnenjunker-Schule
Filmtr. Filmtrupp /PK/
Filt. Filter
Filt.Kol. Filter-Kolonne
finn. Finnisch
Fj. Fahnenjunker
Fj. Fallschirmjäger - PARAŠUTISTA
FJK Fahnenjunker
FJR Fallschirmjäger-Regiment - PARAŠUTISTICKÝ PLUK
FK Feldkanone
FK Feldkommandantur
FK Feldkommando /Stab eines Armeekorps/
F.Kapt. Fregattenkapitän Marine/
F.Kdtr. Feld-Kommandantur
fkl. funklenkbar
FL Feld-Lazarett - POLNÍ LAZARET
Flk. Fernlenk
F.Kol. Fahrkolonne
FJR Fallschirmjäger-Regiment - VÝSADKOVÝ PLUK
FK Feldkanone
FK Feldkommandantur
FK Feldkommando /Stab eines Armeekorps/
F.Kapt. Fregattenkapitän /Marine/
F.Ktr. Feld-Kommandantur
fkl. funklenkbar
F.L. Funklenkbar
Flk. Fernlenk
F.Kol. Fahrkolonne
FL Feld-Lazarett - POLNÍ LAZARET
Fl. Flottille /Marine/ - FLOTILA /NÁMOŘNÍ/
Fl. Flieger - LETEC
Fl. Funklenkbar
Fla. Fliegerabwehr
Fla-Btl. Flugabwehr-Bataillon
Flak Flieger-Abwehr-Kanone - PROTILETECKÝ KANON
Fla. Kp. Flak-Kompanie - FLAK ROTA
Fla.M.G.R.Zg. Fliegerabwehr-MG-Radfahrerzug
Flam. Flammenwerfer
Flak Trsp.Battr. Flak-Transport-Batterie
Flak.Transp.Abt. Flak-Transpport-Abteilung
Flak-MG.Kp. Flak-Maschinengewehr-Kompanie - PROTILETECKÁ
KULOMETNÁ ROTA
Flak-T. Flakturm
Fla-MG Flugabwehr-MG
Flam. Flammenwerfer
Fl.Ausb.Btl. Flieger-Ausbildungs-Bataillon
Fl.Ausb.Rgt. Flieger-Ausbildungs-Regiment
F.Laz. Feld-Lazarett
F.Laz. Festungs-Lazarett
Flea Flieger-Ersatz-Abteilung /bis April 1939/
Fleischverarb. Kp. Fleischverarbeitungs-Kompanie
Flg. Flieger
FLG Feld-Luftgau
Flg.H. Fliegerhorst
Flgh. Flughafen
Flg.H.Kdtr. Fliegerhorst-Kommandantur
Flgm. Flugmelde-
FI.H. Flughafen
FI.H.Kdtr. Fliegerhorst-Kommandantur
Flg.K. Fliegerkorps
Fl.H. Flughafen
Fl.H.Kdtr. Fliegerhorst-Kommandantur
Fl.Horst Flieger-Horst
Flieg. Flieger - LETEC
Fl.K. Fliegerkorps - LETECKÝ SBOR
FLK Fernlenkbar
Fl.K.Tr. Flak-Kampftrupp
Flott. Flottille - FLOTILA
Fl.Pi. Flusspioniere
Fl.Pi. Kdo. Fluß-Pionier-Kommando
Flß-Min.Räum-Kp. Fluß-Minen-Räum-Kompanie
Fl.T.Sch. Flieger-Technische Schule
Fl.U.V. Flugplatz-Unterkunft-Verwaltung
Fluko Flugwach-Kommando
Flum. Flugmelde-
Flum.A. Flugmelde-Abteilung
Fluma Flugmelde-Abteilung
Fluwa.Rgt. Flugwach-Regiment
Fl.W. Flammenwerfer
Flw. Flammenwerfer
Flzf. Flugzeugführer
Flzgf.Sch. Flugzeugführer-Schule
Flzg.Fü.Sch. /S/ Flugzeugführer-Schule /See/
Flzf. Flugzugführer
FMA Funkmeß-Abteilung
F.M.Abt. Feldeisenbahn-Maschinen-Abteilung
Fm.W. Flammenweffer
F.N.K. Feld-Nachrichten-Kommandantur
FOK Feldoberkommando /Stab einer Armee/
FP Feldpost
F.P.Amt Feldpostamt
F.P.A. Feldpostamt
F.P.L.St. Feldpost-Leitstelle
FPM Feldpostmeister
Fp.Nr. Feldpost-Nummer
F.Pol. Feldpolizei - POLNÍ POLICIE
F.P.S. Funk-Peilstelle
F.R. Festungs-Regiment
FR Führer-Reserve
FR Füsilier-Regiment
FR Battr.z.V. Führer-Reserve-Batterie zur Verfügung /Artillerie/
Freiw. Freiwilliger
F.R.G.D. Füsilier-Regiment „Großdeutschland“
Fr.Stal. Front-Stalag /f. Kriegsgefangene im Frontbereich/
Frt.L.St. Front-Leitstelle
Frt.Leitst. Front-Leitstelle
Frt.S.St. Front-Sammelstelle
Frt. Samm. St. Front-Sammelstelle
FSB Feld-Sonder-Bataillon /Bewährungseinheit/
FSL Feldtstraflager
F.Sch.P. Feuerschutz-Polizei
F.Schr.Kp. Fernschreib-Kompanie
F.St. Funkstelle
FStrGefAbt. Feld-Strafgefangenen-Abteilung
Frw. Freiwilliger - DOBROVOLNÍK
F.S. Fallschirm- VÝSADKOVÝ
F.S. Fernschreib-
F.S. Funkstelle
Fsch. Fallschirm- VÝSADKOVÝ
FSchp. Feuerschutzpolizei
Fsp. Fernsprecher
Fsp.Ers.Kp. Fernsprech-Ersatz-Kompanie
Fsp.Bau-Kp. Fernmsprech-Baukompanie
Fsp.Betr.Zug Fernsprech-Betriebs-Zug
Fsp.Kol. Fernsprech-Kolonne
Fsp.Kp. Fernsprech-Kompanie
Fsp.N.E.A. Fernsprech-Kompani, Nachrichten-Ersatz-Abteilung
Fspr. Fernsprech-
Fspr.Bau.Ers.Kp. Fernsprech-Bau-Ersatz-Kompanie
Fstg. Festung
Fstg.Rückb.Kp. Festungs-Rückbau-Kompanie /Festungs-Pioniere/
Fstg.Fl.Rgt. Festungs-Flak-Regiment
Fstgs.Kab.Bohr-Zg. Festungs-Kabel-Bohr-Zug
Fstgs.Kab.Schalt.Zg. Festungs-Kabel-Schalt-Zug
Fstgs.Meldehund-u.Brieft.Zg. Festungs-Meldehund- und Brieftauben-Zug
FStrGefAbt Feld-Strafgefangenen-Abteilung
Fsw. Flakscheinwerfer
FT Funktelegraphie
FTK Feldtransportkommission
F.T.S.u.F.W.T.S. Fliegertechnische- und Flieger-Waffentechnische Schule
Fu Funk
Fü Führer, Führungs-
Fü.Ausw.St. Führungs-Auswerte-Stelle
Fü.Begl.Batl./-Brig. Führer-Begleit-Bataillon/-Brigade
Fu.Ers.Kp. Funk-Ersatz-Kompanie
Fu.Fs.Ausb.Kp. Funk-Fallschirm-Ausbildungs-Kompanie
Fu.Überwach.Kp. Funk-Überwachungs-Kompanie
Fu.Eins.Tr. Funk-Einsatz-Trupp
Fu.Überw.Kp. Funk-Überwachungs-Kompanie
Füh.Nachw.Sch. Führer-Nachwuchs-Schule
Führ.Begl.Btl. Führer-Begleit-Bataillon
Führ.Nachr.Abt. Führungs-Nachrichten-Abteilung
Fu-Kp. Funk-Kompanie
FuMA Funkmeß-Abteilung
Fu.M.G. Funkmessgerät
Füs. Füsiliere
FW Freowilliger - DOBROVOLNÍK
FW.Abt. Feldeisenbahn-Werkstatt-Abteilung
Fwass.StrR.Abt. Feldwasserstraßen-Räumabteilung
Fw.Kp. Feldwerft-Kompanie /Luftwaffe/
Fwi Feldwirtschafts-
Fz. Feldzeug
Fz.Kp./-Btl. Feldzeug-Kompanie/-Bataillon
Fz.Kw.Kol. Feldzeug-Kraftwagen-Kolonne
FzPk. Feldzeugpark
G
G Grenadier - GRANÁTNÍK
„G“ „Germania“ /SS-Regiment/ - SS PLUK 2 DIV. SS
g. geheim
galiz. Galizisch – GALIZIŠSKÝ /UKRAJINA/
G.A.R. Gebirgs-Artillerie-Regiment - HORSKÝ
DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
Gassch.Ger.Pk. Gasschutz-Geräte-Park
Gb. Gebirgs- HORSKÝ
Gbg. Gebirgs- HORSKÝ
„GD“ „Großdeutschland“ - DIVIZE GROSSDEUTSCHLAND
GD „Großdeutschland“ - DIVIZE GROSSDEUTSCHLAND
GD Grenadier-Division – GRANÁTNICKÁ DIVIZE
GEB Grenadier-Ersatz-Bataillon – GRANÁTNICKÝ ZÁLOŽNÝ
PRAPOR
G.E.B. Grenadier-Ersatz-Bataillon – GRANÁTNICKÝ ZÁLOŽNÝ
PRAPOR
Geb. Gebirgs- - HORSKÝ
Geb.B.-Abt. Gebirgs-Beobachtungs-Abteilung
Geb-Br.Kol. Gebirgs-Brücken-Kolonne
Geb.G. Gebirgs-Geschütz
Geb.H. Gebirgs-Haubitze
Geb.K. Gebirgs-Kanone
Geb.Kan.Bttr. Gebirgs-Kanonen-Batterie
Geb.Grz.Sch.Abschn.Nachr.Kp. Gebirgs-Grenzschutz-Abschnitts-Nachrichten-Kompanie
Geb.Trg.Btl. Gebirgs-Träger-Bataillon
Geb.Div. Gebirgs-Division - HORSKÁ DIVIZE
Geb.Jg.Rgt. Gebirgsjäger-Regiment - PLUK HOSKÝCH MYSLIVCŮ
Geb.Jäg. Gebirgsjäger - HORSKÝ MYSLIVEC
Geb.Pi.Btl. Gebirgs-Pionier-Bataillon
Geb.Pi.Ers.Btl. Gebirgs-Pionier-Ersatz-Bataillon
Geb.Pz.Jg.Abt. Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung - HORSKÝ ODDÍL
STÍHAČŮ TANKŮ
Geb.Träg.Btl. Gebirgs-Träger-Bataillon
Geb.Werf.Bttr. Gebirgs-Werfer-Batterie
Gef. Gefangene
Gef. Gefechtsgeh.
geheim - TAJNÝ
Geh.Feld.Pol. Geheime Feldpolizei - TAJNÁ POLNÍ POLICIE
gek. gekürzt
gel. geländegänging
Gel.Fl. Geleit-Flotille / Marine /
gem. gesmischt
gem.Inf.Feldausb.Kp. gemischte Infanterie-Feldausbildungs-Kompanie
gem.Laz.Zg. gemischter Lazarettzug
Gen. General - GENERÁL
Gen. Genesenden
Gen.Adm. General-Admiral
Gen.Battr.Le.A.E.A. Genesenden-Batterie, leichte Artillerie-Ersatz-Abteilung
Gen.d.Eisb.Tr. General der Eisenbahntruppen
Gen.Gouv. Generalgouvernement /Polen/
Gen.Gren.E.A.Btl. Genesenden-Grenadier-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon
Gen.Kdo. General-Kommando – GENERÁLNÍ VELITELSTVÍ
Gen.St.d.H. Generalstab des Heeres – GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁD
Gend. Gendarmerie – ČETNICTVO
Genes. Genesenden
Gen-Kdo. Generalkommando - GENERÁLNÍ VELITELSTVÍ
Gen.Kp. Genesenden-Kompanie
georg. Georgiích - GRUZÍNCI
Georg.Leg. Georgische Legion – GRUZÍNSKÁ LEGIE
gep. gepanzert
Ger.Lag. Gerte-Lager /Nachrichten/
germ. germanisch - GERMÁNSKÝ
Ger.Staff.Betonb. Gerätestaffel für Betonbau
Gesch. Geschütz
Gesteinbohr.-Kp. Gesteinsbohr-Kompanie
Geschw. Geschwader /Luftwaffe/ - PERUŤ /LETECKÁ/
Gestbohr.Kp. Gesteinsbohr-Kompanie
GEuAB Grenadier-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon
G.E.u.A.B.H.u.D. Grenadier-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon „Hoch- und
Deutschmeister“
GFP Geheime Feld-Polizei - TAJNÁ POLNÍ POLICIE
G.F.P. Geheime Feld Polizei - TAJNÁ POLNÍ POLICIE
GG Generalgouvernement /Polen/ - GENERÁLNÍ
GUVERNEMENT /POLSKO/
G.I.F. Generalinspekteur für den Führermachwuchs
G.J.E.R: Gebirgsjäger-Ersatz-Regiment - ZÁLOŽNÍ PLUK
HORSKÝCH MYSLIVCŮ
Gkdo. Generalkommando – GENERÁLNÍ VELITELSTVÍ
Gkdo. Generalkommando – GENERÁLNÍ VELITELSTVÍ
GL General-Luftzeugmeister
gl geländegänging
G.N. Gebirgs-Nachrichten-Abteilung - HORSKÝ SPOJAŘSKÝ
ODDÍL
G.N.A. Gebirgs-Nachrichten-Abteilung – HORSKÝ SPOJAŘSKÝ
ODDÍL
G.N.Abt. Gebirgs-Nachrichten-Abteilung – HORSKÝ SPOJAŘSKÝ
ODDÍL
gp gepanzert
/gp/ gepanzert
gp. Mun. Schlp. Kp. Gepanzerte Munitions-Schlepper-Kompanie
Gr. Grenadier - GRANÁTNÍK
gr. groß
Gr. Gruppe
Gr.Betr.St.Kol. Große Betriebsstoff-Kolonne
Gr.Div. Grenadier-Division - GRANÁTNICKÁ DIVIZE
Gr.Eisb.Pi.Kw.Kol. große Eisenbahn-Pionier-Kraftwagen-Kolonne
gr.F.K. große Feldküche
gr.H.Bau-Dienststelle große Heeres-Baudienststelle
Gr.HBDST. Große Heeres-Baudienststelle
Gr.Kdo. Gruppen-Kommando - VELITELSTVÍ SKUPINY
Gr.Kfl.Sch. Große Kampfflieger-Schule
GR.KW.Kol. Gerte-Kraftwagen-Kolonne /Panzertruppe/
gr.Kw.Kol.f.Wass.Trsp. große Kraftwagen-Kolonne für Wasser-Transport
Gr.W. Granatwerfer
Gr.Wf-Zg. Granatwerfer-Zug
Gran.Wf. Granatwerfer
Granatw. Granatwerfer
Gren. Grenadier – GRANÁTNÍK
Gren.Rgt.Lw.Ndl. Grenadier-Regiment „Landwacht Nederland“ /SS-Regiment/
Groß-Bäck.Kp. Großbäckerei-Kompanie
Grp. Gruppe – SKUPINA
Gr.Str. Gruppe Strafgefangenen beim General z.b.V.
Gru. Gruppe - SKUPINA
Gru. geh. F.Pol. Gruppe geheime Feld-Polizei - SKUPINA TAJNÉ POLNÍ
POLICIE
Grukodeis bei Heeresgruppe: Kommandeur der Eisenbahntruppen
Grz. Grenz- HRANICE
Grz.Art.Rgt. Grenz-Artillerie-Regiment -HRANIČÁŘSKÝ
DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
Grz.Fu.Kp. Grenz-Funk-Kompanie
Grz.Kart.Lag. Grenz-Karten-Lager
Grz.I.E.Btl. Grenz-Infanterie-Ersatz-Bataillon - HRANIČÁŘSKÝ PĚŠÍ
ZÁLOŽNÍ PRAPOR
Grz.Kdo. Grenzkommando - HRANIČÁRSKÉ VELITELSTVÍ
Grz.Pi. Grenz-Pionier-Bataillon
Grz.Pi.Btl. Grenz-Pionier-Bataillon
Grz.Sch.Abschn.Kdo. Grenzschutz-Abschnitt-Kommando
Grz.Sch.Kraftf.Staff. Grenzschutz-Kraftfahr-Staffel
Grz.Wa.Abschn. Grenzwacht-Abschnitt
Grzw.Div. Grenzwacht-Division
Gs.S. Gasschutzschule
„GvB“ „Götz von Berlichingen“ /17. SS-Panzer-Grenadier-Division/ -
/17 DIVIZE PANCEŘOVÝCH GRANÁTNÍKŮ SS/
GVD Generalverkehrsdirektion
GvF Garnisonsverwendungsfähig Feld
g.v.F. Garnisonsverwendungsfähig /Feld/
GvH Garnisonsverwendungsfähig Heimat
g.v.H. Garnisonsverwendungsfähig /Heimat/
G.V.Kp. Garnisonsverwendungsfähigen-Kompanie ???
GW Gas und Wasser
GWf. Granatwerfer
Gz.SchzAbscht.Nchr.Kp. Grenzschutz-Abschnitt-Nachrichten-Kompanie
H
H Heer – ARMÁDA
H Heeres –
H Haupt – HLAVNÍ
H Höherer…
/H/ Nah-/Heeres/Aufklärung
„H“ „Hohenstaufen“ /9. SS-Panzer-Division/ -
9 SS DIVIZE TANKOVÁ – HOHENSTAUFEN
„Ha“ „Handschar“ /13. Waffen-Gebirgs-Div.-SS /kroatische Nr. 1/
13 HORSKÁ DIVIZE SS – CHORVATÉ
H.Abn.Insp. Heeres-Abnahme-Inspektion
H.Abt. Heimat-Transportabteilung
Harke Höherer Artilleriekommandeur
HAP Heeres-Anstalt Peenemünde
H.Art. Heeres-Artillerie – ARMÁDNÍ DĚLOSTŘELECTVO
H.Art.Brig. Heeres-Artillerie-Brigade
Haub. Haubitze
/HB/ Hochbau
Hb. Hochbau
HBA Heeres-Bekleidungs-Amt
HBA Heeres-Bauamt
HBA Heeres-Besoldungs-Abteilung
HBA Heeres-Betreuungs-Abteilung
H.Baubatl. Heeres-Baubataillon
H.BauPi.Brig. Heeres-Baupionier-Brigade
H.B.L. Heeres-Betriebsstoff-Lager
Hdtsch. Hundertschaft
H.Dst. Heeres-Dienststelle
H.Dv. Heeres-Druckvorschrift
Heer.Art.Brig. Heeres-Artillerie-Brigade –
ARMÁDNÍ DĚLOSTŘELECKÁ BRIGÁDA
Heer.Fz.Pk. Heeres-Feldzeug-Park
Heer.Genes.Heim Heeres-Genesungs-/Genesenden-/ Heim
Heer.Gru.Kdo. Heeresgruppen-Kommando
Heer.Kriegsbericht.Zg Heeres-Kriegsberichter-Zug
Heer.Kühl-Dienstst. Heeres-Kühl-Dienststelle
Heer.Kurlz. Heeres-Kurlazarett
Heer.Küst.Art.Rgt. Heeres-Küsten-Artillerie-Regiment
Heer.Küst.Art.Scheinw.Ers.u.Ausb.Abt. Heeres-Küstenartillerie-Scheinwerfer-Ersatz- und
Ausbildungs-Abteilung
Heer.Meßger.Inst.Staff. Heeres-Meßgeräte-Installations-Staffel
Heer.Strf.Dienst Heeres-Streifen-Dienst
Heer.Unterk.Verw. Heeres-Unterkunft-Verwaltung
Heer.Vet.Akad. Heeres-Veterinär-Akademie
Hei. Heimat
Hei.Krftf.Park Heimat-Kraftfahr-Park
Heilag Heimkehrerlager
Heim. Heimat
Heim.Pfd.Laz. Heimat-Pferde-Lazarett
Heimat. Pf.Park. Heimat-Pferde-Park
Helf. Helferinnen
He.Sch.f.Nachr.Helf. Heeresschule für Nachrichten-Helferinnen
H.E.St. Heeres-Entlassungsstelle
H.Entl.Anst. Heeres-Entlassungs-Anstalt
H.Flak. Heeres-Flak
H.Fz.Pk. Heeres-Feldzeug-Park
H.G. „Hermann Göring“ /Einheiten d. Luftwaffe/
H.Ger.Pk. Heeres-Geräte-Park
H.G.S. Heeres-Gasschutz-Schule
H.Gb.Jg.Btl. Hochgebirgs-Jäger-Bataillon
H.Gr. Heeresgruppe - ARMÁDNÍ SKUPINA
Hgr. Heeresgruppe – ARMÁDNÍ SKUPINA
H.Gr.Kdo. Heeresgruppen-Kommando – VELITELSTVÍ ARMÁDNÍ
SKUPINY
H.Gr.Pk. Heeres-Gerätepark
H.Gru. Heeresgruppe
H.Gru.Kdo. Heeresgruppen-Kommando
Hipo Hilfspolizei – POMOCNÁ POLICIE
HIWI Hilfswilliger
Hiwi Hilfswilliger
HJ „Hitlerjugend“ /12. SS-Panzer-Division/
/12 TANKOVÁ DIVIZE SS „HITLERJUGEND“
„HJ“ „Hitlerjugend“ /12. SS-Panzer-Division/
/12 TANKOVÁ DIVIZE SS „HITLERJUGEND“
HK Höheres Kommando
HKAA Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung
H.K.A.R. Heeres-Küsten-Artillerie-Regiment
HKB Heeres-Küsten-Batterie
H.K.B. Heimat-Kraftfahr-Bezirk
H.K.Bttr. Heeres-Küsten-Batterie
HKK Heeres-Kavallerie-Korps
HKP Heeres-Kraftfahr-Park
H.Kp. Horch-Kompanie
H.K.S. Heeres-Kraftfahr-Schule
HMA Heeres-Munitions-Anstalt
H.N.Ma. Heeres-Neben-Munitionsanstalt
Hochgeb. Hochgebirgs-
Hochgeb.Battr. Hochgebirgs-Batterie
Hochgeb.Jäg.Btl. Hochgebirgsjäger-Bataillon
Höh. Höherer…
Horchkp. Horchkompanie
Horchst. Horchstelle
H.Ma. Heeres-Munitions-Anstalt
H.M.A. Heeres-Munitions-Anstalt
HPA Heeres-Personalamt
H.Pf.Laz. Heeres-/Heimat/-Pferde-Lazarett
Hpt. Haupt- HLAVNÍ
H.Qu. Hauptquartier – HLAVNÍ STAN
H.Sch.f.Nachr.H. Heeresschule für Nachrichten-Helferinnen
ARMÁDNÍ ŠKOLA PRO SPOJAŘKY POMOCNICE
H.S.für Nachr.Helf. Heeresschule für Nachrichten-Helferinnen
ARMÁDNÍ ŠKOLA PRO SPOJAŘKY POMOCNICE
HS-FI. Hafen-Schutzflottille /Marine/
HSSPF Höherer SS- und Polizeiführer
H-Stelle Horch-Stelle
H.St.O.Verw. Heeres-Standort-Verwaltung
H.T.K. Heeres-Transport-Kommission
H.u.D. „Hoch- und Deutschmeister“ /Heeresdivision/
„HuD“ „Hoch- und Deutschmeister“ /Heeresdivision/
Hu.E.St. Hunde-Ersatz-Staffel
Hüst. Hafen-Überwachungsstelle /Marine/
H.U.S. Heeres-Unteroffizierschule –
ARMÁDNÍ PODDŮSTOJNICKÁ ŠKOLA
HUS Heeres-Unteroffizier-Schule
ARMÁDNÍ PODDŮSTOJNICKÁ ŠKOLA
H.U.S.f.Art. Heeres-Unteroffizier-Schule für Artillerie
ARMÁDNÍ PODDŮSTOJNICKÁ ŠKOLA PRO
DĚLOSTŘELECTVO
H.U.S.f.Nbl.Tr. Heeres-Unteroffizier-Schule für Nebeltruppen
HUV Heeres-Unterkunft-Verwaltung
H.U.V. Heeres-Unterkunfts-Verwaltung
HV Heeres-Verwaltung
HVA Heeres-Verwaltungsamt
H.V.A. Heeres-Verpflegungsamt
HVD Haupt-Verkehrdirektion
HVD Heeres-Verwaltungs-Dienststelle
H.Verm.St. Heeres-Vermessungs-Stelle
H.V.H.A. Heeres-Verwaltungs-Hauptamt
HVP Heeres-Versuchsanstalt Peenemünde
„HW“ „Horst Wessel“ / 18. SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-
Division/ /18 DIVIZE SS DOBROVOLNÍ PANC.
GRANATNÍCI/
H.W. Hilfswilliger
H.Wa.A. Heeres-Waffenamt
H.Za.Gw. Heeres-Zeugamt Gas/Wasser
Hw. Hilfswilliger
H.W.Btl. Heimat-Wachbataillon
HWL Haupt-Wirtschaftslager
HZa. Heeres-Zeugamt
Hza Heeres-Zeugamt
I
I Infanterie – PĚCHOTA
I Instandsetzung
I.A. in Aufstellung
i.A. im Auftrag
I.D. Infanterie-Division – PĚŠÍ DIVIZE
ID Infanterie-Division – PĚŠÍ DIVIZE
IEB Infanterie-Ersatz-Bataillon – PĚŠÍ ZÁLOŽNÍ PRAPOR
I.E.B. Infanterie-Ersatz-Bataillon – PĚŠÍ ZÁLOŽNÍ PRAPOR
IER Infanterie-Ersatz-Regiment – PĚŠÍ ZÁLOŽNÍ PLUK
i.G. im Generalstab
i.G. Infanterie-Geschütz
I.G.Er.Kom. Infanterie-Geschütz-Ersatz-Kompanie
IG Infanterie-Geschütz
IGK Infanterie-Geschütz-Kompanie
Ilag Interniertenlager
In Inspektion
Ind.Leg. Indische Legion – INDICKÁ LEGIE
I.N.Ers.Kp. Infanterie-Nachrichten-Ersatz-Kompanie –
PĚŠÍ SPOJAŘSKÁ ZÁLOŽNÍ ROTA
Ing. Ingenieur/-Offizier/ /Marine/
Insp. Inspektion/inspekteur
Inf. /od. Jnf./ Infanterie – PĚCHOTA
Inf.Pi.Lehrg. Infanterie-Pionier-Lehrgang
Inf.Reit.Zg. Infanterie-Reiter-Zug
Inf.Schallm.Tr. Infanterie-Schallmeß-Trupp
Inf.Rtr.Zg. Infanterie-Reiter-Zug
Insp. Inspekteur
Insp. Inspektion
Insp.Landesbefsstg. Inspekteur der Landesbefestigungen
Int. Intendant
Indy Instandsetzungs-
IR Infanterie-Regiment - PĚŠÍ PLUK
I-Staffel Instandsetzungs-Staffel
It. italienisch – ITALSKÝ
ital. italienisch – ITALSKÝ
J
J oft statt „I“ verwendet, um Verwechslungen mit Römerzahl
„I“ zu vermeiden
J.E.B. Infanterie-Ersatz-Bataillon – PĚŠÍ ZÁLOŽNÍ PRAPOR
J.G. Jagdgeschwader /Luftwaffe/ - STÍHACÍ PERUŤ
J/88 Jagdgruppe „Leg Condor“ – STÍHACÍ SKUPINA „LEGIE
KONDOR“
Jabo Jagdbomber
Jäg Jäger – STÍHAČ. LOVEC
Jasta Jagdstaffel /Luftwaffe/
Jg. Jagd
Jg. Jäger
Jgd. Jagd
JgPz Jagdpanzer
Jnf. Infanterie /J stat I um Verwechslung mit römisch I zu
vermeiden/
Jnf.Feld.Ers.Batl. Infanterie-Feld-Ersatz-Bataillon – PĚŠÍ POLNÍ ZÁLOŽNÍ
PRAPOR
Jnf.Kol. Infanterie-Kolonne
Jnf.Panz-Jäg.Ers.Komp. Infanterie-Panzerjäger-Ersatz-Kompanie
JPz Jagdpanzer
J.R. Infanterie-Regiment – PĚŠÍ PLUK
K
k Kanone
K/88 Kampfgruppe „Legion Condor“
„K“ „Kama“ /23. Waffen-gebirgs-Division der SS /kroatische Nr.2//
/23 DIVIZE SS HORSKÁ-CHORVATI/
K Kompanie – ROTA
K. Korps - SBOR
/K/ Kriegsgelangener
/k/ Koste
Kab. Kabel
K.Adm. Konteradmiral /Marine/ - KONTRAADMIRÁL
/NÁMOŘNICTVO/
K.A.K. Kriegsakademie – VÁLEČNÁ AKADEMIE
K.Ak. Kriegsakademie – VÁLEČNÁ AKADEMIE
Kan. Kanone
Kapt.z.S. Kapitän zur See /Marine/
Karr. Karren
Karr.Staff. Karren-Staffel
Kart.Battr. Kartographische Batterie /Artillerie/
Kart.Lag. Karten-Lager
K.A.S. Küstenartillerie-Schule
Kasta Karrenstaffel
Kasta Kampfstaffel /beim Afrikakorps/
Kav. Kavallerie – JEZDECTVO
Kav.Brig. Kavallerie-Brigade – JEZDECKÁ BRIGÁDA
Kav.Lehr.u.Ers.Abt. Kavallerie-Lehr- und Ersatz-Abteilung – JEZDECKÝ
ŠKOLNÍ A ZÁLOŽNÍ ODDÍL
Kav.Pi.Zg. Kavallerie-Pionier-Zug
Kav.Div. Kavallerie-Division – JEZDECKÁ DIVIZE
KB Kradschützen-Bataillon
KD Kavallerie-Division - JEZDECKÁ DIVIZE
K.D. Kavallerie-Division - JEZDECKÁ DIVIZE
K.D. Kosaken-Division – KOSÁCKÁ DIVIZE
Kd. Kommandierender
KdG Kommandeur der Gendarmerie
K.d.K. Kommando der Kleinkampf-Verbände /Marine/
Kdo. Kommando – VELITELSTVÍ
Kdo.d.Sch. Kommando der Schulen
Kdo.Afr.Brig. Kommando Afrika –Brigade - VELITELSTVÍ AFRICKÉ
BRIGÁDY
Kdo.d.Gend. Kommando der Gendarmerie – VELITESTVÍ ČETNICTVA
Kdr. Kommandeur
Kdr.Bautr. Kommandeur der Bautruppen
Kdr.Gen. Kommandierender General
Kdr.L.Z.Gr.See Kommandeur Luftzeug-Gruppe See
Kdr.Lz.Gr. 8 Breslau Kommandeur Luftzeug-Gruppe 8 in Breslau
Kdt. Kommandant
Kdtr. Kommandantur
„KE“ „Kurt Eggers“ /SS-Kriegsberichter-Einheit/
K.E.A. Kavallerie-Ersatz-Abteilung
Kess.Kw.Kol. f. Betr.St. Kessel-Kraftwagen-Kolonne für Betriebsstoff
Kett. Ketten/-fahrzeug/
Kewa Kesselwagen
KFK Kriegsfischkutter /Marine/
K.Fl.Gr. Küstenfliegergruppe
Kf. Kraftfahr-
Kf.-A.-Kp. L.K.S. Bln.-Gatow Kraftfahr-Ausbildungs-Kompanie, Luft-Kriegs-Schule Berlin-
Gatow
Kf.Ers.Kp. Kraftfahr-Ersatz-Kompanie
K.Fl.Gr. Küstenfliegergruppe
Kfp. Kraftfahrpark
Kfz. Kraftfahrzeug
Kfz. Verwert. Zg. Kraftfahrzeug-Verwertungs-Zug
Kfz.Abschlepp-Zug Kraftfahrzeug-Abschlepp-Zug
Kfz.Ers.Battr. Kraftgahr-Ersatz-Batterie
Kfz.Inst.Kp. Kraftfahrzeug-Instandsetzungs-Kompanie
Kfz.Inst.Zug Kraftfahrzeug-Instandsetzungs-Zug
K.G. Kampfgeschwader /Luftwaffe/
KG Kampfgeschwader /Luftwaffe/
KG Kommandierender General
Kgf. Kriegsgefangene
Kgf.Bauarb.Btl. Kriegsgefangenen-Bauarbeiter-Bataillon
Kgf.Dachd.Btl. Kriegsgefangenen-Dachdecker-Bataillon
Kgf.Glas.Btl. Kriegsgefangenen-Glaser-bataillon
K.Gr. Kampfgruppe – BOJOVÁ /BITEVNÍ/ SKUPINA
Kgr. Kampfgruppe – BOJOVÁ /BITEVNÍ/ SKUPINA
KGrzbV Kampfgruppe zur besonderen Verwendung /Luftwaffe/
K.K. Kreis-Kommandantur
KK Kreiskommandantur
K.Kpt. Korvettenkapitän /Marine/
KKRR Kuban-Kosaken-Reiter-Regiment –KUBÁNŠTÍ KOSÁCIRYTÍŘSKÝ
PLUK
Kkw. Krankenkraftwagen
KL offiziell für Konzentrationslager
kl. klein – MALÝ
K.L.A. Kriegsschiff-Bau-Lehrabteillung /Marine/
Kl.Betr.St.Kol. Kleine Betriebsstoff-Kollone
kl.FK. kleine Feldküche
Kl.Kw.Kol. Kleine Kraftwagen-Kolonne
KM Kriegsmarine – VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO
KMA Kriegsmarine-Arsenal
K.M.W. Kriegsmarinewerft
K.M.A. Hamburg Kriegsmarine-Arsenal Hamburg
KMD Kriegsmarine-Dienststelle
K.M.W. Kriegsmarine-Werft
KNT Kommandeur der Nachschub-Truppen
Kodeis Kommandeur der Eisenbahntruppen
Kodina Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen
/Kol/ Kolonne
Kol. /tmot./ Baubatl. Teilmotorisierte Kolonne, Bau-Bataillon
Koluft Kommandeur der Luftstreikräfte /bei einer Armee/
/Kom/ /Kraftomnibus/
Kom.Kol. Kraftomnibus-Kolonne
Kom.Gen. Kommandierender General
Komp. Kompanie – ROTA
Korück Kommandeur des rückwartigen Armeegebiets
Ko Kosaken – KOSÁCI
Kos.Abt. Kosaken-Abteilung – KOSÁCKÝ ODDÍL
Kos.R.R. Kosaken-Reiter-Regiment – KOSÁCKÝ RYTÍŘSKÝ PLUK
Kpt.Gr. Kampfgruppe
Kp.Tr. Kompanie-Trupp
Kpfwg. Kampfwagen
Kps. Korps
Kps.N. Korps-Nachrichten-Abteilung
Kpt.z.S. Kapitän zur See
Kptl. Kapitänleutnant – KAPITÁN PORUČÍK
Kr. Kranken-
Kr.Gef. Kriegsgefangene
Kr.Gef-Lager Kriegsgefangenen-Lager
Kr.Gf.Lg. Kriegsgefangenen-Lager
Kr.Gf.Lg. 2 d.L.W. Kriegsgefangenenlager 2 /Lifzmannstadt/der Luftwaffe
Kr.KW Kranken-Kraftwagen
Kr.Kw.Zg. Kranken-Kraftwagen-Zug
Kr.Kw.Zug Kranken-Kraftwagen-Zug
Kr.Laz. Kriegs-Lazarett
Kr.Laz.Abt. Kriegs-Lazarett-Abteillung
Kr.Laz.Abt. /R/ Reserve-Kriegs-Lazarett-Abtellung
Kr.O. Kriegs-Offizier /Marine/
Kr.Trsp.Kp./-Abt. Kranken-Transport-Kompanie/-Abteilung
Kr.W.Kol. Kraftwagen-Kolonne
Kr.Wg. Krankenwagen
Krad. Kraftrad /Motorrad/
Krad.Mld.Zg. Krad-Melder-Zug
Kradsch.Btl. Kradschützen-Bataillon
Kradschtz. Kraftrad-Schützen
Krdsch. Kradschützen
Kreis-Kdtr. Kreis-Kommandantur
Krgf. Kriegsgefangene
Krgs.Laz. Kriegs-Lazarett
Krgs.Laz.Abt./mot./ Kriegs-Lazarett-Abteilung /motorisiert/
Krgs.Laz.Abt./R/ Kriegs-Lazarett-Abteilung /Reserve/
Kriegsber. Kriegsberichter
Kriegsgef. Bau- u. Arb. Btl. Kriegsgefangenen-Bau- u. Arbeits-Bataillon
Kriegsgef. Haf. Arb. Btl Kriegsgefangenen-Hafen-Arbeiter-Bataillon
Krkw. Krajkem-Kraftwagen
kroat. kroatisch – CHORVATSKÝ
KS Kriegsschule – VÁLEČNÁ ŠKOLA
K.St. Kurierstaffel /Luftwaffe/
KSt. Kartenstelle
K.S.V. Küstensicherungs-Verband /Marine/
Kurlaz. Kurlazarett
Kü. Küste
Kübef. Küstenbefehlshaber /Marine/
Kü.Fl.Gr. Küstenfliegergruppe
Küst. Küsten-
Küst.Div. Küsten-Division
Küst.Vert.Div. Küsten-verteidigungs-Divison
Kw. Kraftwagen
Kw. Kampfwagen
K.W. Kampfwagen
Kwk Kampfwagenkanonne
Kw.Kol.f.Betr.Stoff /25 cbm/ Kraftwagen-Kolonne für Betriebsstoff /25 cbm/
Kw.Küch.Kp. Kraftwagen- Küchen -Kompanie
Kw.Trsp.Kp. Kraftwagen-Transport – Kompanie
Kw.Kol. Kraftwagen-Kolonne
Kw.Trsp.Abt./-Rgt. Kraftwagen-Transport-Abteilung/-Regiment
Kw.Werkst.Zg./-Kp. Kraftwagen-Werkstattzug/-Kompanie
kz. kurz
Kzg. Kraftzug
L
L römisch für 50 – ŘÍMSKÁ 50
L Lehr- UČITEL, UČITI, UČITELÉ
„L“ „Langermarck“ /27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division/ -
/27.SS DOBROVOLNICKÁ GRANÁTNICKÁ DIVIZE/
/L/ Luftwaffe – LETECTVO
L leicht – LEHKÝ
LA Luftamt – LETECKÝ ÚŘAD
LA Luftschutzamt
L.A.E.A. leichte Artilerie-Ersatz-Abteilung- ZÁLOŽNÍ ODDÍL
LEHKÉHO DĚLOSTŘELECTVA
Laf. Lafette
Lag. Lager
„LAH“ „Leibstandarte Adolf Hitler“ /1. SS-Panzer-Division/ - /1SSTANKOVÁ
DIVIZE L.A.H./
Landw. Landwehr – ZEMSKÁ OBRANA
LAT Leichter Artilerie-Träger /Marine/
Laz. Lazarett
Laz.Zg. Lazarett-Zug
LB Landungsboote
LBAusw. Luftbild-Auswertung
l.Div. leichte Division – LEHKÁ DIVIZE
LD Landwehr-Division – DIVIZE ZEMSKÉ OBRANY
LD Luft-Dienst-Verbände der Luftwaffe /u.a. als Zielflugzeuge f.d.
Artilerie/
Ld. Landes –
Ld.Pi.Btl. Landes-Pionier-Bataillon
Ld.Schtz. Landesschützen – ZEMŠTÍ STŘELCI
LD.S. Landesschützen – ZEMŠTÍ STŘELCI
Ldgs. Landungs-
Ldgs.Brücken-Pi. Kp. Landungsbrücken-Pionier-Kompanie
Ldgs.Fähr.Pi.Kp. Landungs-Fähren-Pionier-Kompanie
Ldgs.Pi.Btl./-Rgt. Landungs-Pionier-Bataillon/-Regiment
Ldgs.Stbt.Kp. Landungs-Sturmboot-Kompanie /Pioniere/
Ldgs.Stubo. Pi. Kp. Landungs-Sturmboot-Pionier-Kompanie
Ldsch. Landesschützen – ZEMŠTÍ STŘELCI
Ldschtz. Landesschützen – ZEMŠTÍ STŘELCI
Ldst. Landšturm
Ldst.N. „Landstorm Nederland“ /34.SS-Grenadier-Division/ - /34.SS
GRANÁTNICKÁ DIVIZE- NIZOZEMCI/
Ldw. Landwehr – ZEMSKÁ OBRANA
Ldw.Pi.Btl. Landwehr-Pionier-Bataillon
Le.Afr.Art.Abt. leichte Afrika-Artillerie-Abteilung – LEHKÝ AFRICKÝ
DĚLOSTŘELECKÝ ODDÍL
L.E.B.A.R. Leichte Ersatz-Batterie, Artilerie-Regiment – LEHKÁ
ZÁLOŽNÍ BATERIE DĚLOSTŘELECKÉHO PLUKU
le. leicht – LEHKÝ
le.Dez.Kp. leichte Dezimeter-Kompanie /Dezimeter-Funk/
le.IG leichtes Infanterie-Geschütz
le.Kart.Druck.Abt. leichte Karten-Druckerei-Abteilung /Artilerie/
le.M.A.A. leichte Marine-Artillerie-Abteilung
le.Nbl.Kol. leichte Nebel-Kolonne
le.Nbl.Werf.Kol. leichte Nebelwerfer-Kolonne
le.Radf.Str.Bau-Btl. leichte Radfahr-Straßenbau-Bataillon
le.RV-Kp. /mot./ leichte Richtverbindungs-Kompanie motorisiert /Nachrichten/
le.techn.Kol.Min.Öl /mot./ leichte technische Kolonne für Mineralog /motorisiert/
le.FH leichte Feldhaubitze
I.F.H. leichte Feld-Haubitze
le.Geb.Gesch.Abt. leichte Gebirgs-Geschütz-Abteilung
le.I.G. leichtes Infanterie-Geschütz
le.I.Kol. leichte Infanterie-Kolonne
le.N.Kol. leichte Nachrichten-Kolonne
le.Pz.Sp.Wg leichter Panter-Späh-Wagen
Leg. Legion – LEGIE
Lehrg. Lehrgang
Lehr.-u.Vers.Abt. Lehr-und Versuchs-Abteilung
Lei. leicht – LEHKÝ
Leichtgesch. Leichtgeschütz
Leichtkr.Krgs.Laz. Leichtkranken-Kriegs-Lazarett
lei.Div. leichte Division – LEHKÁ DIVIZE
le.Schtz.Kp. leichte Schützen-Kompanie – LEHKÁ STŘELECKÁ ROTA
Leitst. Leitstelle
Leitst.f.Frt.Aufkl. Leitstelle für Frontaufklärung
lett. lettisch – LOTYŠI
IFH leichte Feldhaubitze
L.Fl. Luftflotte /Luftwaffe/ - LETECKÁ FLOTILA
Lfl. Luftflotte – LETECKÁ FLOTILA
Lfl.Kdo. Luftflotten-Kommando
L.G. Lehrgeschwader /Luftwaffe/
LG Lehrgeschwader /Luftwaffe/
L.G. Leichtgeschütz
L.G.K. Luftgau-Kommando – VELITELSTVÍ LETECKÉ ŽUPY
L.G.P.A. Luftgau-Personalamt
lg. lang
Lg. Luftgau – LETECKÁ ŽUPA
L.G.K. Luftgaukommando – VELITELSTVÍ LETECKÉ ŽUPY
LGKdo. Luftgau-Kommando – VELITELSTVÍ LETECKÉ ŽUPY
lGr.Wf. leichter Granatwerfer
LgStab Luftgaustab
Lh. Lehr- ŠKOLNÍ, UČŇOVSKÝ
Lhg. Lehrgang
Lichtm. Lichtmeß-
Lichtm. Battr. Lichtmeß-Batterie /Artilerie/
llG leichtes Infanteriegeschütz
llK leichte Infanterie-Kolonne
lit. Litauisch – LITEVCI
LKA Luftkriegsakademie
L-Kol. Leichte Kolonne
LKr.Laz. Leicht-Kranken-Lazarett
L.Kr.Zg. Leicht-Krankenzug
LKS Luft-Kriegsschule – VZDUŠNÁ VÁLEČNÁ ŠKOLA
LKW Lastkraftwagen
LKS Luftkriegsschule
LL Luftlande-
/LL/ Luftlande-
LMA Luft-Munitions-Anstalt
„Lm“ „Langemarck“ /27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division/ /27.SS
DOBROVOLNICKÁ GRANÁTNICKÁ DIVIZE/
l.MG leichtes Maschinengewehr- LEHKÉ KULOMETY
Ln. Luftnachrichten – LETECKÝ SPOJAŘ
Ln.Betr.Kp. Luftnachrichten-Betriebs-Kompanie
Ln.Erg.Kp. Luftnachrichten-Ergänzungs-Kompanie
Ln.Flugm.Res.Kp. Luftnachrichten-Flugmelde-Reserve-Kompanie
Ln.Fsp.u.Telg.Bau-Ger.Kol. /mot./ Luftnachrichten-Fernsprech- und Telegraphen-Baugeräte-
Kolonne /motorisiert/
LN/88 Luftnachrichten-Abteilung „Legion Kondor“ – LETECKÝ
SPOJAŘSKÝ ODDÍL „LEGIE KONDOR“
L.N.k. leiche Nachrichten-Kolonne
LPA Luftwaffen-Personalamt
LPP Luftwaffen-Pionier-Park
LS Landesschützen – ZEMŠTÍ STŘELCI
Ls. Landesschützen – ZEMŠTÍ STŘELCI
L.S. Luftschutz
L.S.B. Landesschützen-Bataillon – PRAPOR ZEMSKÝCH
STŘELCŮ
L.S.B. /B/ Landesschützen-Bataillon /Bahnschutz/
LSB Landesschützen-Bataillon - PRAPOR ZEMSKÝCH
STŘELCŮ
L.S.E.B. Landesschützen-Ersätz-Bataillon - ZÁLOŽNÍ PRAPOR
ZEMSKÝCH STŘELCŮ
L.S.E.u.A.B. Landesschutzen-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon
LSWD Luftschutz-Warndienst
Lsp. Luftsperr-
„LSSAH“ Leibstandarte SS „Adolf Hitlerů /1.SS-Panzer-Division/ - 1SS
TANKOVÁ DIVIZE – LEIBSTANDARK A.H.
LSW Luftschutz-Warndienst
LSWD Luftschutz-Warndienst
Lt.z.S. Leutnant zur See
Ltg. Leitung
Luft.M.A. Luft-Munitions-Anstalt
Luftfl. Luftflotte – VZDUŠNÁ FLOTILA
Luftl.G. Luftlande-Geschwader
Luftw. Luftwaffe – LETECTVO
LV Lehr- und Versuchs –
Lv. Luftverteidigung
LVers. Lehr- und Versuchs –
LVK Luftverteidigungs-Kommando
Lv.Kdo Luft-Verteidigungs-Kommando
Lw. Landwehr - ZEMSKÁ OBRANA
Lw. Luftwaffe – LETECTVO
Lw.F.Div. Luftwaffen-Feld-Division - POLNÍ DIVIZE LETECTVA
Lw.Felddiv. Luftwaffen-Feld-Division – POLNÍ DIVZE LETECTVA
Lw-Fü-Stab Luftwaffen-Führungs-Stab
Lw.Kdo. Luftwaffen-Kommando
Lw.Ld.Sch.Einh. Luftwaffen-Landesschützen-Einheit
Lw.Ndl. „Landwacht Nederland“ /ndl. SS-Einheit/
LW.Pl Landwehr-Pionier-Bataillon
LwFD Luftwaffen-Felddivision
Lwh Luftwaffen-Helfer
Lw.Tr.Rgt. Luftwaffen-Transport-Regiment
LZA Luft-Zeugamt
L.Z.A. Luft-Zeugamt
L.Z.Gr. Luftzeug-Gruppe
M
M römisch für 1000 – ŘÍMSKÝCH 1000
M. Marine – NÁMOŘNICTVO
M Marinestation Nordsee /auf Marine-Marken/
/M/ Magenkranke
m. mittleres
M.A. Marineartillerie – NÁMOŘNÍ DĚLOSTŘELECTVO
Ma Masse
MAA Marine-Artillerie-Abteilung – NÁMOŘNÍ
DĚLOSTŘELECKÝ ODDÍL
M.A.A. Marine-Artillerie-Abteilung – NÁMOŘNÍ
DĚLOSTŘELECKÝ ODDÍL
Magn.Meßzug Magnetischer Meßzug
MAK Marinearsenal Kiel
Mar. Marine – NÁMOŘNICTVO
M.Ars. Marine-Arsenal
Marschbttr.u.le.A.E.A. Marsch-Batterie und leichte Artillerie-Ersatz-Abteilung
Masch. Maschinen
M.Ärztl.Ak. Marine-Arztliche Akademie
M.A.Za. Marinenartillerie-Zeugamt
MB Militär-Befehlshaber
M.Baubatl. Marine-Baubataillon
MBK Mineralöl-Brigade-Krasnodar /kann auch für „Kaukasus“
stehen/
mech. mechanisiert
MEK Marine-Einsatzkommando
M.Fla.A. Marine-Flakabteilung
M.Fla.S. Marine-Flugabwehr-Schule
MFlumA Marine-Flugmelde-Abteilung
MG Maschinengewehr
MG-Btl. MG-Bataillon – KULOMETNÝ PRAPOR
MGK MG-Kompanie – KULOMETNÁ ROTA
M.G.K. MG-Kompanie – KULOMETNÁ ROTA
M.G.Kp. MG-Kompanie – KULOMETNÁ ROTA
M.G.Ski Brig. MG-Ski-Brigade – KULOMETNÁ LYŽAŘSKÁ BRIGÁDA
M.Gr.W. Maschinen-Granatwerfer
M.H.Tr. Meldehund-Trupp
M.i.G. Militärbefehlshaber im Generalgouvernement
Mil. Militär
Mil.Bfh. Militärbefehlshaber
Mil.Bef. Militärbefehlshaber
Mil.Befh. Militärbefehlshaber
Mil.Kdtr. Militär-Kommandantur
Min. Minen
Min. Minier-
Min.R.Abt. Minenräum-Abteilung
Min.Räum.Kp. Minenräum-Kompanie
mittl. mittlerer
MK Militär-Kommandantur /in Italián nach Sturz Mussolinis/
MKA Marine-Kraftfahr-Abteilung
Mkn. Maschinen-Kanone
M.K.P. Marine-Küsten-Polizei
MKP Marine-Küsten-Polizei
ML Marineleitung
M. Laz. Marine-Lazarett – NÁMOŘNÍ LAZARET
Mld Melde
M.N.A. Marine-Nachrichten-Abteilung - NÁMOŘNÍ SPOJAŘSKÝ
ODDÍL
MND Marine-Nachrichten-Dienst
MNHA Marine-Nachrichten-Helferinnen-Abteilung
mob. mobil
Mörs. Mörser
MOK Marine-Oberkommando – NÁMOŘNÍ VRCHNÍ
VELITELSTVÍ
mot. motorisiert – MOTORIZOVANÝ-NÁ
/mot.gl./ motorisiert und gelandegänging
/mot.s./ motorisiert mit Selbstfahrlafette /Artillerie/
mot. Div. motorisierte Division – MOTORIZOVANÁ DIVIZE
mot.gel. motorisiert und gelandefähig
/mot.Trop./ motorisiert für Einsatz in den Tropen /Flakartillerie beim
Afrikakorps und am Mittelmeer/
/mot.Z./ motorisiert mit Zugkraftwagen /Artillerie/
motS motorisiert mit Selbstfahrlafette
motZ. motorisiert mit Zugkraftwagen
MotZ. motorisiert mit Kraftzug
motZ. motorisierter Zug
MPA Marine-Personalamt
MRS Marine-Räumschiff
Mrs. Mörser
M.S.-Fl. Minensuch-Flotille
M.St.d.N. Marinenstation der Nordsee
M.St.d.O. Marinenstation der Ostsee
M.St.A. Marine-Stamm-Abteilung
M.St.R. Marine-Stamm-Regiment
„MTh“ „Maria Theresia“ /22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division - /22
SS DOBROVOLNICKÁ JEZDECKÁ DIVIZE/
MTW Mannschafts-Transportwagen
Mun. Munition
Mun.Kol. Munitions-Kolonne
Mun.Trsp.Abt. Munitions-Transport-Abteilung
Mun.Verw.Kp. Munitions-Verwaltungs-Kompanie
Muna Munitionsantalt
Mus. Musik – HUDBA, HUDEBNÍ
Mus.Kps. Musikkorps –HUDEBNÍ SBOR
O
O Marinestation Ostsee /auf Marinemarken/
/o/ Ohrenkranker
/o/ ortsgebunden /Flak/
OA Offiziers-Anwärter
Ob Oberbefehlshaber
OB Oberbefehlshaber
OB Offiziers-Bewerber
Ob.d. Oberbefehlshaber der ….
ObdH Oberbefehlshaber des Heeres
ObdL Oberbefehlshaber der Luftwaffe
ObdM Oberbefehlshaber der Marine
OBL Oberbauleitung
Oblt.z.S. Oberleutnant zur See
Ob.Bau Stb. Ober-Baustab
Offz. Offizier – DŮSTOJNÍK
OFK Oberfeldkommandantur
Oflag Offiziers-Kriegsgefangenenlager
OK Ortskommandantur
OKH Oberkommando des Heeres – VRCHNÍ VELITELSTVÍ
BRANNÉ MOCI
OKH Besch.vers.Kdo. Oberkommando des Heeres, Beschuß-Versuchs-Kommando
OKL Oberkommando der Luftwaffe – VRCHNÍ VELITELSTVÍ
LETECTVA
OKW Oberkommando der Wehrmacht – VRCHNÍ VELITELSTVÍ
WEHRMACHTU
OP Ordnungspolizei
Op.Abt. Operationsabteilung
Ordn. Ordnungs-
Org. Organisation
Org.Abt. Organisations-Abteilung
Org.Todt Organisation Todt – ORGANIZACE TODT
Orpo Ordnungspolizei
Orts-Kdtr. Orts-Kommandantur
OS Oberschlesien
Ost-Btl. Ost-Bataillon – VÝCHODNÍ PRAPOR
ostmuselm. ostmuselmanisch - VÝCHODNÍ MUSLIMOVÉ
OT Organisation Todt – ORGANIZACE TODT
O.U. Ortsunterkunft
P
P/88 Luftzeug-Gruppe und Park „Legion Kondor“
P.A.A. Panzer-Aufklärungs-Abteilung – TANKOVÝ PRŮZKUMNÝ
ODDÍL
Pak Panzer-Abwehr-Kanone – PROTITANKOVÉ
DĚLOSTŘELECTVO
Panz.Haub.Abt. Panzer-Haubitzen-Abteilung
Panz.Prop.Kp. Panzer-Propaganda-Kompanie /Kriegsberichter/
Panz.Zerst.Kp./besp./ Panzer-Zerstör-Kompanie /bespannt/
PAR Panzer-Artillerie-Regiment – TANKOVÝ
DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
PB Pionier-Bataillon
„P.E.“ „Prinz Eugen“ /7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division/ - /7 SS
DOBROVOLNICKÁ HORSKÁ DIVIZE PRINZ EUGEN/
Pf. Pferde-
Pf.Laz. Pferde-Lazarett
P.Fallsch.D. Panzer-Fallschirmjäger-Division
Pfd. Pferde-
Pfd.Laz. Pferde-Lazarett
Pfd.Trsp.Kp. Pferde-Transport.-Kompanie
Pfd.Trsp.Kol. /mot./ Pferde-Transport.-Kolonne /motorisiert/
Pf.Kr.Kw. Pferde-Kranken-Kraftwagen
Pf.S.Pl. Pferde-Sanitäts-Platz
PGD Panzer-Grenadier-Division – DIVIZE PANCÉŘOVÝCH
GRANÁTNÍKŮ
Pi. Pionier
Pi.BauBtl. Pionier-Bau-Bataillon
Pi.Br.Btl. Pionier-Brücken-Bataillon
Pi.Eiss.Schl.Kp. Pionier-Eissperr-Schlepper-Kompanie
Pi.Fahr-Btl. Pionier-Fähren-Bataillon
Pi.Horch-u.Min.Kp. Pionier-Horch- und Minier-Kompanie
Pi.H.Zg. Pionier-Horch-Zug
Pi.Kp.-Sp.- Pionier-Sperr-Kompanie
Pi.Landungs-Btl. Pionier-Landungs-Bataillon
Pi.Lg. Pionier-Lager
Pi.L.u.Vers.Btl. Pionier-Lehr- und Versuchs-Bataillon
Pi.Masch.Zg. Pionier-Maschienen-Zug
Pi.Min.Kp. Pionier-Minier-Kompanie
Pi.MinSuch.Kp. Pionier-Minensuch-Kompanie
Pi.Pk. Pionier-Park
Pi.Pk.Btl. Pionier-Park-Bataillon
Pi.Schär.Btl. Pionier-Schären-Bataillon /Landungs-Pioniere/
Pi.Sp.Kp. Pionier-Sperr-Kompanie
Pi.Sperr.Kol. Pionier-Sperrkolonne
Pi.Sturm.Btl. Pionier-Sturm-Bataillon
Pi.Sp.Vbd. Pionier-Sperr-verbände
Pi.Werft-Kp. Pionier-Werft-Kompanie
Pi.Btl.z.b.V. Pionier-Bataillon zur besonderen Verwendung
Pi.-Zug. R.R. Pionier-Zug. Reiter-Regiment…
PK Panzerkorps – TANKOVÝ SBOR
PK Propaganda-Kompanie /Kriegsberichter/
PK Platz-Kommandantur
Pk. Park /früber Depot/
PKW Personenkraftwagen
Pkw. Personenkraftwagen
Pl. Platz
Pl.Kdtr. Platz-Kommandantur
Pol. Polizei – POLICIE
Pol.Rgt. Polizei-Regiment – POLICEKNÍ PLUK
Pol.Div. Polizei-Division – POLICEJNÍ DIVIZE
Pol.Vw. Polizei-Verwaltung
Pol.Vw.Berlin Gr.-Mi. Polizei-Verwaltung Berlin, Gruppenkommando Mitte
Prop. Propaganda – PROPAGANDA
Prop.Abt. Propaganda-Abteilung /Kriegsberichter/
Prop.Ausb.Kp. Propaganda-Ausbildungs-Kompanie /Kriegsberichter/
Prop.Eins.Abt. Propaganda-Einsatz-Abteilung
Prop.Eins.Staff /mot./ Propaganda-Einsatz-Staffel /Motorisiert/ /Kriegsberichter/
Prop.Ger.Lag. Propaganda-Geräte-Lager
Prop.Kp. Propaganda-Kompanie /Kriegsberichter/
Prop.Ers.Kp. Propaganda-Ersatz-Kompanie – PROPAGANDISTICKÁ
ZÁLOŽNÍ ROTA
„PrzE“ „Prinz Eugen“ /7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division/ - 7SS
DOBROVOLNICKÁ HORSKÁ DIVIZE
Pz Panzer – TANK
Pz.Art. Panzer-Artillerie – TANKOVÉ DĚLOSTŘELECTVO
Pz.Bg.Zg. Panzer-Bergezug
Pz.Br.Kol. Panzer-Brücken-Kolonne
Pz.Flammzg. Panzer-Flammenwerfer-Zug
Pz.Jäg. Panzerjäger – STÍHAČ TANKŮ
Pz.Kpfw.Werkst.Kp. Panzer-Kampfwagen-Werkstatt-Kompanie
Pz.A.A Panzer-Aufklärungs-Abteilung
Pz.Abw. Panzer-Abwehr – PROTITANKOVÝ
Pz.Abw.Abt. Panzer-Abwehr-Abteilung – PROTITANKOVÝ ODDÍL
Pz.B. Panzerbüchse
Pz.Brig. Panzer-Brigade – TANKOVÁ BRIGÁDA
Pz.D. Panzer-Division – TANKOVÁ DIVIZE
Pz.E.L. Panzer-Ersatzteil-Lager
Pz.Gr. Panzergruppe /mehrere Panzerkorps/
Pz.Gr.Ers.Btl. Panzer-Grenadier-Ersatz-Bataillon – ZÁLOŽNÍ PRAPOR
PANCÉŘOVÝCH GRANÁTNÍKŮ
Pz.Gren Panzer-Grenadier – PANCÉŘOVÝ GRANÁTNÍK
Pz.Gren.Btl. Panzer-Grenadier-Bataillon – PRAPOR PANCÉŘOVÝCH
GRANÁTNÍKŮ
Pz.Inst.-Kp. Panzer-Instandsetzungs-Kompanie
Pz.Jgd.Abt. Panzer-Jagd-Abteilung
Pz.J.E.K. Panzerjäger-Ersatz-Kompanie – ZÁLOŽNÍ ROTA STÍHAČŮ
TANKŮ
Pz.Jg. Panzerjäger – STÍHAČ TANKŮ
Pz.Jg.Abt. Panzerjäger-Abteilung – ODDÍL STÍHAČŮ TANKŮ
Pz.Jgd.Abt. Panzerjagd-Abteilung
Pz.K. Panzerkorps – TANKOVÝ SBOR
Pz.Pi.Btl. Panzer-Pionier-Bataillon
Pz.Pi.Zg. Goliath Panzer-Pionierzug „Goliath“
Pz.Sich.Kp. Panzer-Sicherungs-Kompanie
Pz.Sp.Kp. Panzer-Sperr-Kompanie
Pz.Stu.G.Abt. Panzer-Stürmgeschutz-Abteilung
Pz.Stu.Gesch.Kp./Abt. Panzer-Sturm-Geschütz-Kompanie/-Abteilung
Pz.Stu.Hb.Bttr. Panzer-Sturm-Haubitzen-Batterie
Pz.Stu.Mörs.Kp. Panzer-Stürm-Mörser-Kompanie
Pz.Tr. Panzertruppe
Pz.Sp.Wg.Werkst.Zg. Panzer-Spähwagen-Werkstatt-Zug
Pz.Sp.Kp. Panzer-Späh-Kompanie
Pz.Späh.Kp. Panzer-Späh-Kompanie
Pz.Tr. Panzertruppe
Pz.Tr.E.u.A.Abt.E.Brig.m.G.D. Panzertruppen-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung, Ersatz-
Brigade motorisiert „Großdeutschland“
Pz.Vbd.Ostpr. Panzer-Vernand Ostpreußen
Pz.Wf.Bttr. Panzer-Werfer-Batterie
Pz.Zerst.Kp./Btl. Panzer-Zerstörer-Kompanie/-Bataillon
Pz.Zg. Panzerzug
Q
Q.M. Quartiermeister
Qu. Quartiermeister
Qu.Abt. Quartiermeister-Abteilung
R
„R“ „Das Reich“ /2. SS-Panzer-Division/ - /2SS TANKOVÁ
DIVIZE „DAS REICH“/
R Reichs- Říšský
R Regiment – Pluk
r. rückwartig – Zpětná hlídka
R.A.A. Reiter-Aufklärungs-Abteilung
R.A.Kp. Radfahr-Ausbildungs-Kompanie
RAD Reichsarbeitsdienst – ŘÍŠSKÁ PRCOVNÍ SLUŽBA
RADwJ Reichsarbeitsdienst, weibliche Jugend
Radf. Radfahr-
Radf.Jäg.Btl. Radfahr-Jäger-Bataillon
Radf.Sich.Kp. Radfahr-Sicherungs-Kompanie
Rak Raketen-
RakWfr. Raketenwerfer
RAR Reserve-Artillerie-Regiment – REZERVNÍ
DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
R.A.R. Reserve-Artillerie-Regiment – REZERVNÍ
DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
R.B. Reiter-Brigade
R.B. Radfahr-Bataillon
RB Reichsbahn- ŘÍŠSKÉ DRÁHY
RBL Reichsluftschutzbund
R.Brig. Reiter-Brigade R

 

TOPlist