Winterhilfe-Zimní pomoc
WHW - WINTERHILFSWERK - Dílo zimní pomoci - Zimní pomocná činnost
KWHW - KRIEGSWINTERHILFSWERKS - Válečná zimní pomocná činnost
WINTERHILFE - Zimní pomoc

Poprvé byla WHW organizována v zimě 1931/1932 v době hospodářské krize, kdy se na činnosti WHW podílely různé soukromé spolky, Německý červený kříž apod. NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana) v té době pořádala obdobnou pomoc s názvem Winterhilfsmaßnahmen. Po převzetí moci NSDAP se WHW 13. září 1933 stala veřejně prospěšnou nadací, řízenou ministrem propagandy, organizačně pak fungující v rámci Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV — Národně socialistický spolek pro sociální péči národa), jenž měl v Německu řešit otázku sociální péče a byl přímo navázán na organizaci NSDAP. Dne 22. srpna 1941 se spolek NSV stal jedinou organizací ve Třetí říši, která měla na starosti sociální péči.

Celá organizace byla zřízena za účelem materiální pomoci chudým obyvatelům a v její působnosti byl i Protektorát Čechy a Morava. Mezi její pracovní náplň patřilo pořádání sbírek peněz, šatstva a dalších věcí — často v těsné součinnosti s mládežnickými organizacemi NSDAP, kdy dvojice mládežníků obcházely domy a byty, aby od jejich obyvatelů získala potřebné věci. Pokud lidé přispěli do kasičky WHW, dostávali odznáčky nebo přívěsky Winterhilfe, které byly z levného kovu, ze skla, porcelánu, plastu či hlíny. Na WHW bylo možno přispět i koupí pohlednic WHW, známek WHW, atd. Z počátku dostávali dárci WHW různé odznaky. Později Winterhilfe vycházely z dějin Německa a vyráběly se v různých sériích, takže je lidé mohli sbírat a doplňovat si tak vzdělání a národní hrdost. Tyto Winterhilfe se vyráběly v obrovském množství a většinou se jednalo o ruční práci při dobarvování, přidělávání špendlíků, atd. Mnoho lidí tedy mělo práci na výrobě Winterhilfe, které většinou dělali doma a tím si přivydělávali na živobití.
WHW prosazovali myšlenku: jedno teplé jídlo denně pro chudé, známý Aintopf. V době, kdy se německá armáda v Rusku dostala do velké zimy, Winterhilfe také vybírala peníze, za které se nakupovalo teplé oblečení pro vojáky na zimní frontě, nebo přímo vybírali zimní oblečení, které pak posílali na frontu.

Moderní obdobu WHW můžete vidět i v současné době, kdy jsme neustále obtěžováni žebrajícími studenty na ulicích a supermarketech, kteří nám také nabízejí za naše peníze bezcenné přívěsky či květiny. Na tuto žebrotu jsou většinou povinně vysíláni školou.

Pokud máte nějakou Winterhilfe, rád jí od Vás odkoupím pro doplnění mé sbírky.

Hudební skladatelé >>

Pohlednice s razítkem WHW

Pohádkové postavy WHW

Dřevěné hračky WHW >>

Pohlednice WHW >>

Katalogy Winterhilfe >>

WHW 1938 - 1939

Svh helfer

VDA kamarádská oběť >>

Léčivé rostliny 1941 >>

Prémiový los 1942/43

Mikuláš WHW 1934

Matka a dítě

Hasič

Květiny

Květina

Chrpa

Látková WHW

Odznak

Malovaná sklíčka >>

VDA

Květina

Květina

Vánoční strom WHW 1934-35

Červený kříž

Stužka matka a dítě

Válečné tažení 1940

Vůdcův boj na východě 1940/41 >>

Dresden

Německá státní vlajka

Orientální figurky >>

1786-1936

Růže

Hrdinové Branné moci 1942/43 >>

Staré německé lidové pohádky >>

Dřevěná káča

Pomohu a pomoct

Ano

Pro matku a dítě

Jarní květiny 1938 >>

Jeden národ, jedna vlast, jeden vůdce

Leipziger Frühjahrsmesser

Wehrfähig

Wehrmacht

Vzhùru vlastní silou 1934

Pohádky >>

VDA

Historické videozáběry Winterhilfswerk >>

Historické uniformy 1937-38 >>

Historické brány >>

Slovenské městské památky >>

Loď

W.H.W. 1934-35

Historické stavby 1940/41 >>

Zahrada

Erby >>

DKV

Historické brány >>

Matka a ditě 1934

Odběrné poukázky na jídlo >>

Bojujeme proti hladu a chladu 1933/34

Protiletecká ochrana je zapotřebí 1935/36

1. květen - Den práce >>

Dětské nožíky WHW >>

Propagandistická karikatura >>

Zednický vercajk >>

Vybírání peněz na Winterhilfswerk >>

VDA

Zpěvníky >>

Germánské meče a dýky 1939 >>

Německá péče o mládež 1908-1938

Wilhelm Busch Max a Moritz 1940 >>

Němeké v zámoří 1939 >>

Školní výběrčí 1935 >>

Maňáskové hlavy 1943/44 >>

Původní staré kultůry s hákovým křížem 1941 >>

Výstroj Hitlerjugend 1941 >>

Stránky sběratelů WHW >>

Druhy zbraní branná moci 1940

Policejní úředníci 1940 >>

Pohlednice >>

Vánoce v každém německém domě - 1933

Bojuje proti nouzi, ochraňuje matku a dítě >>

Hřbitov

Jantar >>

Lidová pohádka 1944 >>

Bojové prapory 1940 >>

Sleněné květiny >>

Měsíční znamení 1941 >>

Lidové kroje >>

Léčebné domy

Poštovní známky >>

Východní kroje 1938 >>

Německé architektonické památky 1942/43 >>

5 Jehre Ascher Tierpark 1933-1938

Historické osobnosti >>

Tvůrčí Německo 1939 >>

Německé selské domy 1942 >>

Vůdce vytváří dějiny 1939/40 >>

Vídeňské krajové říkanky 1940

Slavní němečtí muži 1941 >>

Zvířata 1939 >>

Dřevěné figurky 1939 >>

Měsíční říkanky 1938 >>

Můry 1940 >>

Motýli 1940 >>

Ptáci našeho domova 1942 >>

Runové písmo >>

Památník v Berlíně

Historické osobnosti >>

Židovská Winterhilfe >>

Pohádkové postavy 1942 >>

Zvířata návesního rybníka 1940 >>

Hrady a zámky >>

Městské erby 1941 >>

Dopravní značky 1939 a 1941 >>

Starogermánské bojové sekery 1940 >>

Germánské štíty 1941 >>

Munice a střelivo 1940 >>

Německá armáda 1941 >>

Propaganda >>

Platební příkazy pro platbu na účet zimní pomoci

Tag der Wehrmacht >>

Winterhilfe na prodej či výměnu >>

Pokladnička Winterhilfe >>

 

TOPlist