<< zpět


Betonová plaketa DAF,
Deutsche Arbeitsfront (DAF)
Německá pracovní fronta
Původní německý nápis byl po válce odstraněn:
Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter
Ctit práci a respektovat pracovníka

Tato betonová plaketa byla na vstupu do domu administrativní budovy bývalé hlubinné šachty Nejedlý II. Hnědouhelný důl Nejedlý II byl vybudován roku 1904. Původně se jmenoval Quido III. Těžba zde probíhala až do roku 1959, zejména metodou komorováním. Nacházel se mezi Zálužím a Komořany. Při přestavbě domu se mi podařilo plaketu získat a zachránit do muzea.
DAF byla založena 10. května 1933 těsně po zákazu všech odborů a zabavení jejich majetku. Byli do ní přijímáni všichni zaměstnanci bez rozdílu, čímž se vytvářelo zdání národní pospolitosti a odstranění stavovských rozdílů. Ve skutečnosti nešlo ovšem o odbory, ale o součást NSDAP. Úkolem DAF byla kontrola nálad pracovníků, především v průmyslu a přesvědčování lidí o výhodách politiky NSDAP. Obecně po celou dobu třetí říše DAF přispívala k udržení souhlasu pracujících s nacistickým režimem a k jeho podpoře nejen postoji, ale především prací pro jeho válečné úsilí.


Betonová plaketa DAF


 

 

TOPlist