<< zpět


Karty zrušení zdravotního pojištění
Karty s nadpisem Zrušení od všeobecného obecního zdravotního pojištění Brüx/Most, pracovnic z Ruska. Neumím moc německy, ale je tam psáno, že děvčata z Sow. Russl. pracovaly jako pomocné síly. Bydlely v Oberleutensdorf/Litvínov, Lager Waldesruh čp. 568. Na jednom listu je Lager 23 Herkuses Schacht, Sanitätsbaracke/Šachta Herkules lékařská kasárna. Takže v letech 1942-1945, v době, kdy váleční zajatci Rudé armády pracovali a strádali v lágrech při výstavbě chemičky, tak děvčata ze Sovětského svazu pracovaly v táborech asi jako zdravotnice. Zajímavé je, že měly ve válečném Německu všeobecné zdravotní pojištění, které jim těmito listy ukončovali před koncem války a na jednom až 17.5.1945.


Karty zrušení zdravotního pojištění
 

 

TOPlist