<< zpět


12/ únor 2008 - Suvenýry z I. Světové války
Vojáci v 1. Světové válce trávili v zákopech mnoho času a často se velmi nudili. Ti co byli zruční řezbáři či kovotepci, vyráběli suvenýry z války, z materiálů, které měli k dispozici. Většinou se jednalo dřevo, hilzny a časovače dělostřeleckých šrapnelů. Tyto suvenýry pak vozili domů, nebo je prodávali těm méně zručným, či vyměňovali za cigarety a jídlo. Někdy byla výroba těchto suvenýrů v první linii zakázaná, protože práce na nich byla velmi hlučná a mohla by upozornit nepřítele.


 

 

TOPlist